Kerst en nieuwjaarsgroet

Kerst- en nieuwjaarsgroet

In de VARnws van donderdag 22 december is de kerst- en nieuwjaarsgroet aan de inwoners van Stichtse Vecht gepubliceerd.

Lees hieronder de digitaal toegankelijke versie.

 

Beste inwoners van Stichtse Vecht,

Het einde van het jaar is weer in zicht. Dat is voor velen een periode van gezelligheid en samen zijn. Maar zeker niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. Bovendien leven we in een tijd waarin er veel om ons heen en in de wereld gebeurt. Dat zorgt voor onzekerheid en voor een groeiende groep inwoners in onze gemeente ook voor financiële zorgen.

Laten we daarom juist nu en ook het aankomende jaar naar elkaar blijven omkijken en er voor elkaar zijn. Het afgelopen jaar hebben we na een intensieve coronaperiode gelukkig ons ‘normale leven’ weer kunnen oppakken. De coronaperiode heeft ons laten zien dat we een veerkrachtige samenleving zijn.

Veel inwoners zetten zich in voor hun leefomgeving en helpen elkaar als het er op aan komt. Door bijvoorbeeld lokale ondernemers te ondersteunen door lokaal te kopen of vrijwilligerswerk te verrichten. Of simpelweg een betrokken buur te zijn. Maar ook de vele, warme initiatieven die zijn ontplooid om mensen te helpen die geraakt zijn door de oorlog in Oekraïne laten zien dat we naar de ander omkijken. Daar mogen we met elkaar trots op zijn!

Het afgelopen jaar heeft u mogen kiezen wie de komende vier jaar u mogen vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Hiermee geven inwoners mede vorm aan hoe onze samenleving eruit ziet en zich ontwikkelt.

Wij zetten ons in om de belangen van onze inwoners en ondernemers zo goed mogelijk te vertegenwoordigen, de kaders te stellen voor beleid dat door het college van burgemeester en wethouders wordt opgesteld en te controleren of dit op een zorgvuldige manier wordt ingevuld en uitgevoerd. Dat doen we ten dienste van al onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Want samenleven doen we met elkaar.

Wij kijken er naar uit u ook volgend jaar in onze gemeenteraad te mogen vertegenwoordigen, u te ontmoeten en samen met u te werken aan de toekomst van onze gemeente.

Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2023!

 

Ap Reinders - voorzitter / burgemeester

Bianca Espeldoorn-Bloemendal - griffier

 

Gemeenteraad Stichtse Vecht:

Lokaal Liberaal

Suzanne Kox-Meijer

Ron Druppers

Ronald van Liempdt

Jos van Nieuwenhoven

Onno Tijdgat

Frank Venus

Bas Verwaaijen

 

VVD

Rick Nederend

Mishael van Luipen

Bas van Schaik

Babet de Vries

Jeffrey van Vrouwerf

 

D66

Peter van Dam

Lisanne Peelen

Mark Tasche

Rens Ulijn

 

Streekbelangen

Marieke Versloot

Jan van Sligtenhorst

Chris Portengen

 

GroenLinks

Marja van Gaalen

Mariët Brandts

Albert Gemke

 

CDA

Pim van Rossum-Rengelink

Sarah van Lindenberg-Hess

Marlous Scherpenzeel

 

PvdA

Lukas Burgering

Sophia Jeddaoui

 

ChristenUnie-SGP

Ike Roetman

Frans de Ronde

 

Het Vechtse Verbond

Mieke Hoek

 

Samen Stichtse Vecht

Riëtte Habes

 

SP

Tineke de Vries

 

BVNL

Wim Ubaghs