Ingekomen stukken

01. Januari 2021 - Raad 2 maart 2021

download

Exporteren naar

PDF Excel

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(22)

Lijst ingekomen stukken januari 2021.pdf

Lijst ingekomen stukken
Lijst-ingekomen-stukken-januari-2021-2.pdf PDF, 119 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-01 ODRO - Reactie op de voorlopige zienswijze van Stichtse Vecht op de Kadernota ODRU 2022 + bijlage.pdf

Ingekomen stuk
G-01-ODRO-Reactie-op-de-voorlopige-zienswijze-van-Stichtse-Vecht-op-de-Kadernota-ODRU-2022-bijlage.pdf PDF, 5.11 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

F-03 College van B&W - Reactie speeltuin Zebraspoor Maarssenbroek - 20210125.pdf

Ingekomen stuk
F-03-College-van-B-W-Reactie-speeltuin-Zebraspoor-Maarssenbroek-20210125.pdf PDF, 210 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

F-02 College van B&W - Normenkader Stichtse Vecht 2020.pdf

Ingekomen stuk
F-02-College-van-B-W-Normenkader-Stichtse-Vecht-2020.pdf PDF, 163 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

F-01 College van B&W - Reactie op ingekomen stuk C-02 (jan. raad 26-1-2021) inzake Maarssenbroek Samen Schoon Heel en Veilig -20210119_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stuk
F-01-College-van-B-W-Reactie-op-ingekomen-stuk-C-02-jan-raad-26-1-2021-inzake-Maarssenbroek-Samen-Schoon-Heel-en-Veilig-20210119-Geredigeerd.pdf PDF, 138 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

C-04 G.J. Legal advocaten, namens inwoners - OvGB, Ontwerpbeschikking weigering omgevingsvergunning Slootdijk 1 - 20210125_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stuk
C-04-G-J-Legal-advocaten-namens-inwoners-OvGB-Ontwerpbeschikking-weigering-omgevingsvergunning-Slootdijk-1-20210125-Geredigeerd.pdf PDF, 75 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

C-04 Bijlage G.J. Legal advocaten, namens inwoners - OvGB, Ontwerpbeschikking weigering omgevingsvergunning Slootdijk 1 - 20210125_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stuk
C-04-Bijlage-G-J-Legal-advocaten-namens-inwoners-OvGB-Ontwerpbeschikking-weigering-omgevingsvergunning-Slootdijk-1-20210125-Geredigeerd.pdf PDF, 563 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

C-01 Vechtplassencommissie Stichtse Vecht - RvS-Schulp - 20210121_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stuk
C-01-Vechtplassencommissie-Stichtse-Vecht-RvS-Schulp-20210121-Geredigeerd.pdf PDF, 1.42 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-16 Ondernemersvereniging Stichtse Vecht - Brief Economische Visie - 20210120_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stuk
A-16-Ondernemersvereniging-Stichtse-Vecht-Brief-Economische-Visie-20210120-Geredigeerd.pdf PDF, 2.5 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-15 Provincie Utrecht - Beoordeling begroting 2021 en jaarrekening 2019_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stuk
A-15-Provincie-Utrecht-Beoordeling-begroting-2021-en-jaarrekening-2019-Geredigeerd.pdf PDF, 1.91 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-14 Gemeente Hof van Twente - Motie Huishoudelijke Ondersteuning 2021_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stuk
A-14-Gemeente-Hof-van-Twente-Motie-Huishoudelijke-Ondersteuning-2021-Geredigeerd.pdf PDF, 305 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-13 Platform Gemeenten en Digitale Connectiviteit - Oprichting Platform voor gemeenteraadsleden + bijlage.pdf

Ingekomen stuk
A-13-Platform-Gemeenten-en-Digitale-Connectiviteit-Oprichting-Platform-voor-gemeenteraadsleden-bijlage.pdf PDF, 215 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-12 Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers - Afschrift brief aan voorzitter Brandweerkamer VNG.pdf

Ingekomen stuk
A-12-Vakvereniging-Brandweer-Vrijwilligers-Afschrift-brief-aan-voorzitter-Brandweerkamer-VNG.pdf PDF, 305 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-11 SP Stichtse Vecht - commentaar op antwoorden brief 6 jan - 20210129.pdf

Ingekomen stuk
A-11-SP-Stichtse-Vecht-commentaar-op-antwoorden-brief-6-jan-20210129.pdf PDF, 372 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-10 VNG - Lbr. 21_008 - Bekendmaking ontbreken tegenkandidaten voor VNG-bestuur en -commissies - 20210129.pdf

Ingekomen stuk
A-10-VNG-Lbr-21-008-Bekendmaking-ontbreken-tegenkandidaten-voor-VNG-bestuur-en-commissies-20210129.pdf PDF, 110 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-09 VNG - Raadsledennieuwsbrief - januari 2021 - 20210129.pdf

Ingekomen stuk
A-09-VNG-Raadsledennieuwsbrief-januari-2021-20210129.pdf PDF, 137 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-08 VNG - Lbr. 21_007 - Omnichannelstrategie en wetsvoorstel Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer - 20210129.pdf

Ingekomen stuk
A-08-VNG-Lbr-21-007-Omnichannelstrategie-en-wetsvoorstel-Wet-modernisering-elektronisch-bestuurlijk-verkeer-20210129.pdf PDF, 112 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-07 Inwoners - Mail aan de gemeenteraad Stichtse Vecht inzake herbestemmingsplan Oostwaard - 20210121_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stuk
A-07-Inwoners-Mail-aan-de-gemeenteraad-Stichtse-Vecht-inzake-herbestemmingsplan-Oostwaard-20210121-Geredigeerd.pdf PDF, 127 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-06 VNG - Lbr 21_005 - Nieuwsledenbrief coronacrisis nr. 24 - 20210126.pdf

Ingekomen stuk
A-06-VNG-Lbr-21-005-Nieuwsledenbrief-coronacrisis-nr-24-20210126.pdf PDF, 109 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-05 VNG - Lbr. 21_004 - Ondersteuning gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire - 20210125.pdf

Ingekomen stuk
A-05-VNG-Lbr-21-004-Ondersteuning-gedupeerde-ouders-kinderopvangtoeslagaffaire-20210125.pdf PDF, 111 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar