Ingekomen stukken

03- maart 2020

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (30)

(1 - 20 van 30 documenten)

Lijst ingekomen stukken maart 2020

Ingekomen stukken
Lijst ingekomen stukken maart 2020 PDF, 145,96 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

H-01 College van B&W - Raadsbrief Normenkader Stichtse Vecht 2019

Ingekomen stukken
H-01 College van B&W - Raadsbrief Normenkader Stichtse Vecht 2019 PDF, 163,32 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-02 Stichtse Groenlanden - Aanbiedingsbrief financiele stukken recreatieschap Stichtse Groenlanden

Ingekomen stukken
G-02 Stichtse Groenlanden - Aanbiedingsbrief financiele stukken recreatieschap Stichtse Groenlanden PDF, 87,43 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-02 4. Informatiebrief RMN

Ingekomen stukken
G-02 4. Informatiebrief RMN PDF, 115,19 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-02 3. Besluit DB betreft 1e begrotingswijziging 2020

Ingekomen stukken
G-02 3. Besluit DB betreft 1e begrotingswijziging 2020 PDF, 269,04 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-02 2. Nota van antwoord n.a.v. zienswijzen deelnemers t.a.v. uitgangspunten programmabegroting 2021

Ingekomen stukken
G-02 2. Nota van antwoord n.a.v. zienswijzen deelnemers t.a.v. uitgangspunten programmabegroting 2021 PDF, 105,84 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-02 1. Uitgangspunten programmabegroting 2021

Ingekomen stukken
G-02 1. Uitgangspunten programmabegroting 2021 PDF, 298,97 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-01 Plassenschap Loosdrecht - Aanbiedingsbrief financiele stukken Plassenschap Loosdrecht e.o

Ingekomen stukken
G-01 Plassenschap Loosdrecht - Aanbiedingsbrief financiele stukken Plassenschap Loosdrecht e.o PDF, 96,79 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-01 5. Informatiebrief RMN

Ingekomen stukken
G-01 5. Informatiebrief RMN PDF, 115,19 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-01 4. Tarieventabel 2020

Ingekomen stukken
G-01 4. Tarieventabel 2020 PDF, 85,82 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-01 3. Besluit DB betreft 1e begrotingswijziging 2020

Ingekomen stukken
G-01 3. Besluit DB betreft 1e begrotingswijziging 2020 PDF, 301,20 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-01 2. Nota van antwoord n.a.v. zienswijzen deelnemers t.a.v. Kadernota 2021 Plassenschap Loosdrecht e.o.

Ingekomen stukken
G-01 2. Nota van antwoord n.a.v. zienswijzen deelnemers t.a.v. Kadernota 2021 Plassenschap Loosdrecht e.o. PDF, 114,95 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-01 1. Kadernota 2021 Plassenschap Loosdrecht e.o.

Ingekomen stukken
G-01 1. Kadernota 2021 Plassenschap Loosdrecht e.o. PDF, 177,59 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

B-02 NMU - Communicatie agenda gemeenteraad behandeling RES - 20200317_Geredigeerd

Ingekomen stukken
B-02 NMU - Communicatie agenda gemeenteraad behandeling RES - 20200317_Geredigeerd PDF, 461,28 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

B-01 D. van. 't Hof - Informatie Hazeslinger - 20200301

Ingekomen stukken
B-01 D. van. 't Hof - Informatie Hazeslinger - 20200301 PDF, 86,25 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-19 Burgemeester Reinders- Jaarrapportage 2019 integriteit bestuur

Ingekomen stukken
A-19 Burgemeester Reinders- Jaarrapportage 2019 integriteit bestuur PDF, 142,54 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-18 Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland - Visitatierapport Vecht en omstreken + bijlagen -20200330

Ingekomen stukken
A-18 Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland - Visitatierapport Vecht en omstreken + bijlagen -20200330 PDF, 2,40 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-16 Koninklijke INRetail - Dringende oproep aan alle Nederlandse gemeenten - Help winkelondernemers overleven!_Geredigeerd

Ingekomen stukken
A-16 Koninklijke INRetail - Dringende oproep aan alle Nederlandse gemeenten - Help winkelondernemers overleven!_Geredigeerd PDF, 89,32 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-14 Bouwend Nederland - Invloed van Covid-19 op bouw- en infraprojecten - 20200320_Geredigeerd

Ingekomen stukken
A-14 Bouwend Nederland - Invloed van Covid-19 op bouw- en infraprojecten - 20200320_Geredigeerd PDF, 85,55 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-13 - Stop5GNL -Brf + bijlage - Kort geding tegen de Nederlandse overheid om 5G te stoppen en andere belangwekkende (inter)nationale ontwikkelingen

Ingekomen stukken
A-13 - Stop5GNL -Brf + bijlage - Kort geding tegen de Nederlandse overheid om 5G te stoppen en andere belangwekkende (inter)nationale ontwikkelingen PDF, 335,92 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar