Ingekomen stukken

03- maart 2020

download

Exporteren naar

PDF Excel

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(30)

Lijst ingekomen stukken maart 2020.pdf

Ingekomen stukken
Lijst-ingekomen-stukken-maart-2020-1.pdf PDF, 146 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

H-01 College van B&W - Raadsbrief Normenkader Stichtse Vecht 2019.pdf

Ingekomen stukken
H-01-College-van-B-W-Raadsbrief-Normenkader-Stichtse-Vecht-2019.pdf PDF, 163 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-02 Stichtse Groenlanden - Aanbiedingsbrief financiele stukken recreatieschap Stichtse Groenlanden.pdf

Ingekomen stukken
G-02-Stichtse-Groenlanden-Aanbiedingsbrief-financiele-stukken-recreatieschap-Stichtse-Groenlanden.pdf PDF, 87 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-02 4. Informatiebrief RMN.pdf

Ingekomen stukken
G-02-4-Informatiebrief-RMN.pdf PDF, 115 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-02 3. Besluit DB betreft 1e begrotingswijziging 2020.pdf

Ingekomen stukken
G-02-3-Besluit-DB-betreft-1e-begrotingswijziging-2020.pdf PDF, 269 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-02 2. Nota van antwoord n.a.v. zienswijzen deelnemers t.a.v. uitgangspunten programmabegroting 2021.pdf

Ingekomen stukken
G-02-2-Nota-van-antwoord-n-a-v-zienswijzen-deelnemers-t-a-v-uitgangspunten-programmabegroting-2021.pdf PDF, 106 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-02 1. Uitgangspunten programmabegroting 2021.pdf

Ingekomen stukken
G-02-1-Uitgangspunten-programmabegroting-2021.pdf PDF, 299 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-01 Plassenschap Loosdrecht - Aanbiedingsbrief financiele stukken Plassenschap Loosdrecht e.o.pdf

Ingekomen stukken
G-01-Plassenschap-Loosdrecht-Aanbiedingsbrief-financiele-stukken-Plassenschap-Loosdrecht-e-o.pdf PDF, 97 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-01 5. Informatiebrief RMN.pdf

Ingekomen stukken
G-01-5-Informatiebrief-RMN.pdf PDF, 115 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-01 4. Tarieventabel 2020.pdf

Ingekomen stukken
G-01-4-Tarieventabel-2020.pdf PDF, 86 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-01 3. Besluit DB betreft 1e begrotingswijziging 2020.pdf

Ingekomen stukken
G-01-3-Besluit-DB-betreft-1e-begrotingswijziging-2020.pdf PDF, 301 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-01 2. Nota van antwoord n.a.v. zienswijzen deelnemers t.a.v. Kadernota 2021 Plassenschap Loosdrecht e.o..pdf

Ingekomen stukken
G-01-2-Nota-van-antwoord-n-a-v-zienswijzen-deelnemers-t-a-v-Kadernota-2021-Plassenschap-Loosdrecht-e-o.pdf PDF, 115 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-01 1. Kadernota 2021 Plassenschap Loosdrecht e.o..pdf

Ingekomen stukken
G-01-1-Kadernota-2021-Plassenschap-Loosdrecht-e-o.pdf PDF, 178 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

B-02 NMU - Communicatie agenda gemeenteraad behandeling RES - 20200317_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stukken
B-02-NMU-Communicatie-agenda-gemeenteraad-behandeling-RES-20200317-Geredigeerd.pdf PDF, 461 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

B-01 D. van. 't Hof - Informatie Hazeslinger - 20200301.pdf

Ingekomen stukken
B-01-D-van-t-Hof-Informatie-Hazeslinger-20200301.pdf PDF, 86 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-19 Burgemeester Reinders- Jaarrapportage 2019 integriteit bestuur.pdf

Ingekomen stukken
A-19-Burgemeester-Reinders-Jaarrapportage-2019-integriteit-bestuur.pdf PDF, 143 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-18 Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland - Visitatierapport Vecht en omstreken + bijlagen -20200330.pdf

Ingekomen stukken
A-18-Stichting-Visitatie-Woningcorporaties-Nederland-Visitatierapport-Vecht-en-omstreken-bijlagen-20200330.pdf PDF, 2.4 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-16 Koninklijke INRetail - Dringende oproep aan alle Nederlandse gemeenten - Help winkelondernemers overleven!_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stukken
A-16-Koninklijke-INRetail-Dringende-oproep-aan-alle-Nederlandse-gemeenten-Help-winkelondernemers-overleven-Geredigeerd.pdf PDF, 89 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-14 Bouwend Nederland - Invloed van Covid-19 op bouw- en infraprojecten - 20200320_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stukken
A-14-Bouwend-Nederland-Invloed-van-Covid-19-op-bouw-en-infraprojecten-20200320-Geredigeerd.pdf PDF, 86 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-13 - Stop5GNL -Brf + bijlage - Kort geding tegen de Nederlandse overheid om 5G te stoppen en andere belangwekkende (inter)nationale ontwikkelingen.pdf

Ingekomen stukken
A-13-Stop5GNL-Brf-bijlage-Kort-geding-tegen-de-Nederlandse-overheid-om-5G-te-stoppen-en-andere-belangwekkende-inter-nationale-ontwikkelingen.pdf PDF, 336 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar