Ingekomen stukken

03. maart 2021 - Raad 30 maart 2021

download

Exporteren naar

PDF Excel

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(22)

Lijst ingekomen stukken maart 2021.pdf

Lijst ingekomen stukken
Lijst-ingekomen-stukken-maart-2021.pdf PDF, 121 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-03 Recreatie Midden Nederland - Voortgang van de toekomstige samenwerking van de recreatieschappen -20210303.pdf

Ingekomen stuk
G-03-Recreatie-Midden-Nederland-Voortgang-van-de-toekomstige-samenwerking-van-de-recreatieschappen-20210303.pdf PDF, 1.24 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-02 Recreatie Midden Nederland - Uitgangspunten begroting 2022 Stichtse Groenlanden - 20210303_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stuk
G-02-Recreatie-Midden-Nederland-Uitgangspunten-begroting-2022-Stichtse-Groenlanden-20210303-Geredigeerd.pdf PDF, 1.54 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-01 Recreatie Midden Nederland - Vastgestelde kadernota 2022 Plassenschap Loosdrecht en nota van antwoord - 20210301_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stuk
G-01-Recreatie-Midden-Nederland-Vastgestelde-kadernota-2022-Plassenschap-Loosdrecht-en-nota-van-antwoord-20210301-Geredigeerd.pdf PDF, 877 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

F-08 College van B&W - reactie op IRP U10 - 20210317_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stuk
F-08-College-van-B-W-reactie-op-IRP-U10-20210317-Geredigeerd.pdf PDF, 5.47 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

F-07 College van B&W - reactie Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 - 20210317_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stuk
F-07-College-van-B-W-reactie-Ruimtelijke-Strategie-Utrecht-2040-20210317-Geredigeerd.pdf PDF, 1.21 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

F-06 College van B&W - Reactie brief B-02 - 20210315.pdf

Ingekomen stuk
F-06-College-van-B-W-Reactie-brief-B-02-20210315.pdf PDF, 146 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

F-05 College van B&W - Huisvesting ICSV n.a.v. bericht 1-2-2021 - 20210309_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stuk
F-05-College-van-B-W-Huisvesting-ICSV-n-a-v-bericht-1-2-2021-20210309-Geredigeerd.pdf PDF, 649 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

F-04 College van B&W - Huisvesting ICSV n.a.v. bericht 12-3-2021 - 20210309_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stuk
F-04-College-van-B-W-Huisvesting-ICSV-n-a-v-bericht-12-3-2021-20210309-Geredigeerd.pdf PDF, 1022 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

F-02 College van B&W - Memo Stand Herijking Gemeentefonds februari 2021 + bijlagen.pdf

Ingekomen stuk
F-02-College-van-B-W-Memo-Stand-Herijking-Gemeentefonds-februari-2021-bijlagen.pdf PDF, 2.48 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

F-01 College van B&W - Veiligheidseffectrapportage 2020.pdf

Ingekomen stuk
F-01-College-van-B-W-Veiligheidseffectrapportage-2020.pdf PDF, 757 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

C-03 Brief Bewonersvereniging Maarsseveen Molenpolder Herenweg - Werkzaamheden Herenweg-Gageldijk - 20210315_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stuk
C-03-Brief-Bewonersvereniging-Maarsseveen-Molenpolder-Herenweg-Werkzaamheden-Herenweg-Gageldijk-20210315-Geredigeerd.pdf PDF, 237 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

B-01 Inwoners - Onrust bewoners over bouw pand Laan van zuilenveld -20210308.pdf

Ingekomen stuk
B-01-Inwoners-Onrust-bewoners-over-bouw-pand-Laan-van-zuilenveld-20210308-1.pdf PDF, 365 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-11 Gemeente Ronde Venen - College van gemeente De Ronde Venen legt voorstel zoekgebieden voor aan de raad -20210318.pdf

Ingekomen stuk
A-11-Gemeente-Ronde-Venen-College-van-gemeente-De-Ronde-Venen-legt-voorstel-zoekgebieden-voor-aan-de-raad-20210318.pdf PDF, 177 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-10 Vereniging Eigen Huis - VEH - Betrek bewoners bij de RES -20210318_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stuk
A-10-Vereniging-Eigen-Huis-VEH-Betrek-bewoners-bij-de-RES-20210318-Geredigeerd.pdf PDF, 84 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-08 Beroeps Organisatie kunstenaars BOK - Geld dat is bedoeld voor kunst en cultuur -20210301.pdf

Ingekomen stuk
A-08-Beroeps-Organisatie-kunstenaars-BOK-Geld-dat-is-bedoeld-voor-kunst-en-cultuur-20210301.pdf PDF, 304 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-07 VNG - Lbr. 21_019 - Arbitrage over tekorten jeugdzorg - 20210312.pdf

Ingekomen stuk
A-07-VNG-Lbr-21-019-Arbitrage-over-tekorten-jeugdzorg-20210312.pdf PDF, 107 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-06 VNG - Lbr. 21_018 - Nieuwsledenbrief coronacrisis nr. 27 - 20210312.pdf

Ingekomen stuk
A-06-VNG-Lbr-21-018-Nieuwsledenbrief-coronacrisis-nr-27-20210312.pdf PDF, 110 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-04 Rechtbank Midden-Nederland - gemeenteraad aangemerkt als belanghebbende - 20210126_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stuk
A-04-Rechtbank-Midden-Nederland-gemeenteraad-aangemerkt-als-belanghebbende-20210126-Geredigeerd.pdf PDF, 1.53 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-03 VNG - Lbr. 21-016 - Standaardverklaring per 1-4-2021 API-standaarden voor zaakgericht werken -20210309.pdf

Ingekomen stuk
A-03-VNG-Lbr-21-016-Standaardverklaring-per-1-4-2021-API-standaarden-voor-zaakgericht-werken-20210309.pdf PDF, 197 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar