Ingekomen stukken

04. april 2021 - Raad 11 mei 2021

download

Exporteren naar

PDF Excel

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(31)

Lijst ingekomen stukken april 2021.pdf

Lijst ingekomen stukken
Lijst-ingekomen-stukken-april-2021.pdf PDF, 128 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-D-04 VRU - Voorlopige jaarstukken 2020 en ontwerpbegroting 2022 tevens geactualiseerde begroting 2021 -20210415_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stuk
G-D-04-VRU-Voorlopige-jaarstukken-2020-en-ontwerpbegroting-2022-tevens-geactualiseerde-begroting-2021-20210415-Geredigeerd.pdf PDF, 11.11 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-D-03 ODRU - Verzoek om zienswijze eerste (ontwerp) Begrotingswijziging 2021 en (ontwerp) Begroting 2022 van de ODRU -20210412_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stuk
G-D-03-ODRU-Verzoek-om-zienswijze-eerste-ontwerp-Begrotingswijziging-2021-en-ontwerp-Begroting-2022-van-de-ODRU-20210412-Geredigeerd.pdf PDF, 6.76 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-D-02 Recreatie Midden Nederland - Ontwerp Begroting 2022 en Ontwerp Jaarrekening 2020 recreatieschap Stichtse Groenlanden - 20210412_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stuk
G-D-02-Recreatie-Midden-Nederland-Ontwerp-Begroting-2022-en-Ontwerp-Jaarrekening-2020-recreatieschap-Stichtse-Groenlanden-20210412-Geredigeerd.pdf PDF, 25.06 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-D-01 Recreatie Midden Nederland - Ontwerp Begroting 2022 en Ontwerp Jaarverslag en -rekening 2020 Plassenschap Loosdrecht - 20210409_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stuk
G-D-01-Recreatie-Midden-Nederland-Ontwerp-Begroting-2022-en-Ontwerp-Jaarverslag-en-rekening-2020-Plassenschap-Loosdrecht-20210409-Geredigeerd.pdf PDF, 5.95 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-A-05 ODRU - Het jaar 2020 in vogelvlucht -20210415.pdf

Ingekomen stuk
G-A-05-ODRU-Het-jaar-2020-in-vogelvlucht-20210415.pdf PDF, 502 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-A-04 GGDrU - jaarstukken en publieksjaarverslag 2020 - 20210414_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stuk
G-A-04-GGDrU-jaarstukken-en-publieksjaarverslag-2020-20210414-Geredigeerd.pdf PDF, 4.75 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-A-03 ODRU - Aanbieding Jaarstukken ODRU 2020 -20210413_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stuk
G-A-03-ODRU-Aanbieding-Jaarstukken-ODRU-2020-20210413-Geredigeerd.pdf PDF, 8.91 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-A-02 Provincie Utrecht - Toekomstige samenwerking Plassenschap Loosdrecht + bijlagen -20210413.pdf

Ingekomen stuk
G-A-02-Provincie-Utrecht-Toekomstige-samenwerking-Plassenschap-Loosdrecht-bijlagen-20210413.pdf PDF, 2.04 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-A-01 Provincie Utrecht - Toekomstige Samenwerking Recreatieschap Stichtse Groenlanden + bijlagen -20210413.pdf

Ingekomen stuk
G-A-01-Provincie-Utrecht-Toekomstige-Samenwerking-Recreatieschap-Stichtse-Groenlanden-bijlagen-20210413.pdf PDF, 1.36 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

F-01 College van B&W - Reactie op brief Bewonersvereniging Maarsseveen Molenpolder dd 14-3-2021 inzake informatievezoek werkzaamheden Gageldijk-Herenweg -20210406.pdf

Ingekomen stuk

C-02 Diverse bewoners Sluysoort Maarssen - Bp Oostwaard 9 te Maarssen -20210406_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stuk
C-02-Diverse-bewoners-Sluysoort-Maarssen-Bp-Oostwaard-9-te-Maarssen-20210406-Geredigeerd.pdf PDF, 2.65 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-23 VNG - Lbr. A-2321_029 - Nieuwe achtervangovereenkomst Gemeente - Waarborgfonds Sociale Woningbouw - 20210430.pdf

Ingekomen stuk
A-23-VNG-Lbr-A-2321-029-Nieuwe-achtervangovereenkomst-Gemeente-Waarborgfonds-Sociale-Woningbouw-20210430.pdf PDF, 112 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-22 Klankbordgroep AGW - Bief aan raden en collleges NOVI Groene Hart gemeenten - acteer nu - 20210430_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stuk
A-22-Klankbordgroep-AGW-Bief-aan-raden-en-collleges-NOVI-Groene-Hart-gemeenten-acteer-nu-20210430-Geredigeerd.pdf PDF, 77.4 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-21 VNG Raadsledennieuwsbrief - april (online bijeenkomsten en nieuws over o.a. raadsakkoorden, herijking gemeentefonds, Omgevingswet, integriteit) - 20210430.pdf

Ingekomen stuk

A-20 Motie Lokaal PeelMaas - Vreemd aan de orde van de Dag - Borstonderzoek Vrouwen (aangenomen) - 20210426.pdf

Ingekomen stuk
A-20-Motie-Lokaal-PeelMaas-Vreemd-aan-de-orde-van-de-Dag-Borstonderzoek-Vrouwen-aangenomen-20210426.pdf PDF, 398 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-19 Leven met de Aarde - Wereld Aarde dag in uw gemeente - 20210422.pdf

Ingekomen stuk
A-19-Leven-met-de-Aarde-Wereld-Aarde-dag-in-uw-gemeente-20210422.pdf PDF, 191 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-18 VNG - Ledenbrief - Compensatie tekorten Jeugdzorg - 20210423.pdf

Ingekomen stuk
A-18-VNG-Ledenbrief-Compensatie-tekorten-Jeugdzorg-20210423.pdf PDF, 111 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-17 Bureau Objectief - Landelijk onderzoek naar de naleving van de leeftijdsgrens bij alcohol- en tabaksverkoop - 20210423_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stuk
A-17-Bureau-Objectief-Landelijk-onderzoek-naar-de-naleving-van-de-leeftijdsgrens-bij-alcohol-en-tabaksverkoop-20210423-Geredigeerd.pdf PDF, 6.34 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-16 Stichting Nederlandse Haarden- en Kachelbranche - rapport basis voor beleid houtstook en luchtkwaliteit - 20210423.pdf

Ingekomen stuk
A-16-Stichting-Nederlandse-Haarden-en-Kachelbranche-rapport-basis-voor-beleid-houtstook-en-luchtkwaliteit-20210423.pdf PDF, 1.49 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar