Ingekomen stukken

06 - juni 2018

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (31)

(1 - 20 van 31 documenten)

A-04 Ondernemersvereniging Stichtse Vecht - Coalitieakkoord Stichtse Vecht 2018 - 2022

Ingekomen stukken
A-04 Ondernemersvereniging Stichtse Vecht - Coalitieakkoord Stichtse Vecht 2018 - 2022 PDF, 142,42 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

H-01 College - B&W voorstel Verantwoording Fonds Buiten Armen van Ruwiel over 2017

Ingekomen stukken
H-01 College - B&W voorstel Verantwoording Fonds Buiten Armen van Ruwiel over 2017 PDF, 140,24 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

H-02 College - B&W voorstel - Verantwoording van de beheerder van de Stichting L.C. Dudok de Wit's Fonds over 2017

Ingekomen stukken
H-02 College - B&W voorstel - Verantwoording van de beheerder van de Stichting L.C. Dudok de Wit's Fonds over 2017 PDF, 142,44 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-06 Bijlage Inspiratiedocument Klimaatbestendige provincie Utrecht

Ingekomen stukken
A-06 Bijlage Inspiratiedocument Klimaatbestendige provincie Utrecht PDF, 2,29 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-07 Gemeente Cranendonck - Motie kinderpardon aangenomen in gemeenteraad Cranendonck op 22 mei 2018

Ingekomen stukken
A-07 Gemeente Cranendonck - Motie kinderpardon aangenomen in gemeenteraad Cranendonck op 22 mei 2018 PDF, 261,09 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-08 Bijlage Wereldmilieudag 2018 in de praktijk

Ingekomen stukken
A-08 Bijlage Wereldmilieudag 2018 in de praktijk PDF, 93,26 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-08 Stichting leven met de aarde - Wereldmilieudag en burgerschapslessen

Ingekomen stukken
A-08 Stichting leven met de aarde - Wereldmilieudag en burgerschapslessen PDF, 44,46 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-09 Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken - Getekende jaarstukken 2017

Ingekomen stukken
A-09 Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken - Getekende jaarstukken 2017 PDF, 3,55 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-10 Stuurgroep Naasten in Beeld - Preventie sociaal domein, naastenbeleid, jeugdbeleid

Ingekomen stukken
A-10 Stuurgroep Naasten in Beeld - Preventie sociaal domein, naastenbeleid, jeugdbeleid PDF, 441,46 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-11 NVRD - Bestuurlijke aandachtspunten NVRD 2018

Ingekomen stukken
A-11 NVRD - Bestuurlijke aandachtspunten NVRD 2018 PDF, 497,06 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

B-06 - Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) - Informatie Visitatie woningcorporaties

Ingekomen stukken
B-06 - Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) - Informatie Visitatie woningcorporaties PDF, 96,40 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

B-11 - De heer N.P.A. Bos - E-mail + Bijlage - Uitrol Vitens Smart watermeter - 20180615

Ingekomen stukken
B-11 - De heer N.P.A. Bos - E-mail + Bijlage - Uitrol Vitens Smart watermeter - 20180615 PDF, 67,82 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

C-05 - N.P.A. Bos - E-mail + (annonieme) Zienswijze d.d. 20180531 - 2e ontwerpplan Hondenpension

Ingekomen stukken
C-05 - N.P.A. Bos - E-mail + (annonieme) Zienswijze d.d. 20180531 - 2e ontwerpplan Hondenpension PDF, 2,63 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

B-14 - Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken - E-mail + Bijl. - Koers 2018-2023 via Route '23 - 201890621

Ingekomen stukken
B-14 - Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken - E-mail + Bijl. - Koers 2018-2023 via Route '23 - 201890621 PDF, 2,29 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-15 Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken - Koers 2018 - 2023

Ingekomen stukken
A-15 Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken - Koers 2018 - 2023 PDF, 2,23 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-16 VNG Bijlage - startpublicatie Om over na te denken

Ingekomen stukken
A-16 VNG Bijlage - startpublicatie Om over na te denken PDF, 9,47 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

B-02 a. Wijkcommissie Bisonspoor ism Seniorenraad - Ambitiedocument 20180604

Ingekomen stukken
B-02 a. Wijkcommissie Bisonspoor ism Seniorenraad - Ambitiedocument 20180604 PDF, 249,58 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

i - Lijst ingekomen stukken juni 2018

Ingekomen stukken
i - Lijst ingekomen stukken juni 2018 PDF, 167,73 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

B-02 b. Seniorenraad Stichtse Vecht (e-mail + Bijl.) - Zorgvoorzieningen Bisonspoor (Maarssenbroek) - 20180608_Geredigeerd

Ingekomen stukken
B-02 b. Seniorenraad Stichtse Vecht (e-mail + Bijl.) - Zorgvoorzieningen Bisonspoor (Maarssenbroek) - 20180608_Geredigeerd PDF, 88,99 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-16 VNG - Startpublicatie Meerjarenvisie_Geredigeerd

Ingekomen stukken
A-16 VNG - Startpublicatie Meerjarenvisie_Geredigeerd PDF, 5,44 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar