Ingekomen stukken

06 - juni 2020

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (44)

(1 - 20 van 44 documenten)

A-01 gemeente Roosendaal - Brief aan Tweede Kamer over uitrol 5G - 20200526_Geredigeerd

Ingekomen stukken
A-01 gemeente Roosendaal - Brief aan Tweede Kamer over uitrol 5G - 20200526_Geredigeerd PDF, 274,55 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-02 VNG Ledenbrief - Handvatten voor de uitvoering van de Archiefwet - 20200527_Geredigeerd

Ingekomen stukken
A-02 VNG Ledenbrief - Handvatten voor de uitvoering van de Archiefwet - 20200527_Geredigeerd PDF, 4,39 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-03 Rekenkamercommissie - Brief aan raad en college stand van zaken uitvoering Jaarprogramma 2020 - 20200610

Ingekomen stukken
A-03 Rekenkamercommissie - Brief aan raad en college stand van zaken uitvoering Jaarprogramma 2020 - 20200610 PDF, 137,51 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-04 Groep Straal-zelf - Tegen uitrol 5G - De Naakte Waarheid - 202000611

Ingekomen stukken
A-04 Groep Straal-zelf - Tegen uitrol 5G - De Naakte Waarheid - 202000611 PDF, 133,31 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

B-04 Stichting Scouting Jan Campert Groep - Verzoek om vrijstelling van toeristenbelasting - 20200612

Ingekomen stukken
B-04 Stichting Scouting Jan Campert Groep - Verzoek om vrijstelling van toeristenbelasting - 20200612 PDF, 237,29 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-06 Nationale ombudsman - rapport Hindernisbaan zonder finish - 20200612

Ingekomen stukken
A-06 Nationale ombudsman - rapport Hindernisbaan zonder finish - 20200612 PDF, 128,01 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-07 ECIO - Verbeteren inkomenspositie studenten met een functiebeperking - 20200612

Ingekomen stukken
A-07 ECIO - Verbeteren inkomenspositie studenten met een functiebeperking - 20200612 PDF, 226,22 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-08 VNG Ledenbrief - Meerjarige Transitiestrategie Common Ground

Ingekomen stukken
A-08 VNG Ledenbrief - Meerjarige Transitiestrategie Common Ground PDF, 107,26 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-09 Sportvisserij MidWest Nederland - Regionale Energie Strategie en sportvisserij

Ingekomen stukken
A-09 Sportvisserij MidWest Nederland - Regionale Energie Strategie en sportvisserij PDF, 149,00 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-01 Plassenschap Loosdrecht e.o. - Ontwerp Begroting 2021 en Ontwerp Jaarrekening 2019 Plassenschap Loosdrecht - 20200618_Geredigeerd

Ingekomen stukken
G-01 Plassenschap Loosdrecht e.o. - Ontwerp Begroting 2021 en Ontwerp Jaarrekening 2019 Plassenschap Loosdrecht - 20200618_Geredigeerd PDF, 3,01 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

H-01 College van B&W - B&W besluit Interbestuurlijk toezicht door provincie Utrecht - Beoordeling uitvoering + bijlagen - 20200221_Geredigeerd

Ingekomen stukken
H-01 College van B&W - B&W besluit Interbestuurlijk toezicht door provincie Utrecht - Beoordeling uitvoering + bijlagen - 20200221_Geredigeerd PDF, 7,13 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-02 Stichtse Groenlanden - Ontwerp Begroting 2021 en Ontwerp Jaarrekening 2019 Stichtse Groenlanden - 20200619

Ingekomen stukken
G-02 Stichtse Groenlanden - Ontwerp Begroting 2021 en Ontwerp Jaarrekening 2019 Stichtse Groenlanden - 20200619 PDF, 3,65 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-10 VNG- Gezamenlijke vragenlijst VNG en vakbonden - 20200619

Ingekomen stukken
A-10 VNG- Gezamenlijke vragenlijst VNG en vakbonden - 20200619 PDF, 111,23 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-11 VNG - Lbr. 20_040 - Ledennieuwsbrief coronacrisis nr 13 - 20200619

Ingekomen stukken
A-11 VNG - Lbr. 20_040 - Ledennieuwsbrief coronacrisis nr 13 - 20200619 PDF, 108,34 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-14 Gemeente Noordoostpolder - Motie ALV-VNG betreffende financiën invoering Omgevingswet - 20200623

Ingekomen stukken
A-14 Gemeente Noordoostpolder - Motie ALV-VNG betreffende financiën invoering Omgevingswet - 20200623 PDF, 201,31 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-15 Rekenkamercomissie gemeente Enschede - Voortgang actie “Stop de begrotingserosie” - 20200623

Ingekomen stukken
A-15 Rekenkamercomissie gemeente Enschede - Voortgang actie “Stop de begrotingserosie” - 20200623 PDF, 6,58 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-12 VNG - Lbr. 20_037 - Stand van zaken nieuwe wet inburgering - 20200623

Ingekomen stukken
A-12 VNG - Lbr. 20_037 - Stand van zaken nieuwe wet inburgering - 20200623 PDF, 109,68 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-13 VNG - Lbr. 20_043 - Stavaza van aanvullende onderzoeken herijking verdeling gemeentefonds - 20200623

Ingekomen stukken
A-13 VNG - Lbr. 20_043 - Stavaza van aanvullende onderzoeken herijking verdeling gemeentefonds - 20200623 PDF, 112,02 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-17 Belastingen SWW gemeenten - Jaarstukken 2019 Belastingen Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren - 20200626

Ingekomen stukken
A-17 Belastingen SWW gemeenten - Jaarstukken 2019 Belastingen Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren - 20200626 PDF, 11,82 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-16 VNG - Lbr. 20_041 - Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed vastgesteld - 20200625

Ingekomen stukken
A-16 VNG - Lbr. 20_041 - Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed vastgesteld - 20200625 PDF, 125,28 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar