Ingekomen stukken

07. juli 2021 - raad 28 september 2021

download

Exporteren naar

PDF Excel

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(31)

Lijst ingekomen stukken juli 2021-def.pdf

Lijst ingekomen stukken
Lijst-ingekomen-stukken-juli-2021-def-1.pdf PDF, 109 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-A-06 Plassenschap Loosdrecht - Jaarverslag- en rekening 2020 en Begroting 2022 -20210715_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stuk
G-A-06-Plassenschap-Loosdrecht-Jaarverslag-en-rekening-2020-en-Begroting-2022-20210715-Geredigeerd.pdf PDF, 20.2 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-A-05 Recreatieschap Stichtse Groenlanden - Jaarverslag- en rekenning 2020 en Begroting 2022 -20210715_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stuk
G-A-05-Recreatieschap-Stichtse-Groenlanden-Jaarverslag-en-rekenning-2020-en-Begroting-2022-20210715-Geredigeerd.pdf PDF, 25.12 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-A-04 AVU - Jaarstukken 2020 en begroting 2022 - 20210721_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stuk
G-A-04-AVU-Jaarstukken-2020-en-begroting-2022-20210721-Geredigeerd.pdf PDF, 4.38 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-A-03 Plassenschap Loosdrecht - Wijziging Verordening Plassenschap Loosdrecht e.o. - 20210716_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stuk
G-A-03-Plassenschap-Loosdrecht-Wijziging-Verordening-Plassenschap-Loosdrecht-e-o-20210716-Geredigeerd.pdf PDF, 10.66 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-A-02 ODRU - Aanbieding vastgestelde begroting 2022 en eerste begrotingswijziging 2021 ODRU -20210715_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stuk
G-A-02-ODRU-Aanbieding-vastgestelde-begroting-2022-en-eerste-begrotingswijziging-2021-ODRU-20210715-Geredigeerd.pdf PDF, 1.93 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-A-01 GGDrU - Vastgestelde begroting 2022 - 20210705_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stuk
G-A-01-GGDrU-Vastgestelde-begroting-2022-20210705-Geredigeerd.pdf PDF, 6.42 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

F-03 College van B&W - Zienswijze Bodem en Water Programma Provincie Utrecht - 20210709_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stuk
F-03-College-van-B-W-Zienswijze-Bodem-en-Water-Programma-Provincie-Utrecht-20210709-Geredigeerd.pdf PDF, 7.05 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

F-02 College van B&W - Rapportage Interbestuurlijk toezicht (IBT).pdf

Ingekomen stuk
F-02-College-van-B-W-Rapportage-Interbestuurlijk-toezicht-IBT.pdf PDF, 1.4 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

F-01 College van B&W - Jaarrapportage 2020 integriteit bestuur_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stuk
F-01-College-van-B-W-Jaarrapportage-2020-integriteit-bestuur-Geredigeerd.pdf PDF, 3.5 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

D-01 Seniorenraad SV - Zienswijze Omgevingsvisie SV - 20210712.pdf

Ingekomen stuk
D-01-Seniorenraad-SV-Zienswijze-Omgevingsvisie-SV-20210712.pdf PDF, 214 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

C-02 Islamitisch centrum SV (IcSV) - Verzoek opgenomen te worden in bouwplannen SV - 20210716_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stuk
C-02-Islamitisch-centrum-SV-IcSV-Verzoek-opgenomen-te-worden-in-bouwplannen-SV-20210716-Geredigeerd.pdf PDF, 98 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

C-01 Jan Campert Groep - Zogwetering verzoek Scouting Jan Campert Groep.pdf

Ingekomen stuk
C-01-Jan-Campert-Groep-Zogwetering-verzoek-Scouting-Jan-Campert-Groep.pdf PDF, 266 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-26 NederWind netwerk - Uitspraak RvS inzake Windturbines - 20210710.pdf

Ingekomen stuk
A-26-NederWind-netwerk-Uitspraak-RvS-inzake-Windturbines-20210710.pdf PDF, 272 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-24 Gemeente Tiel - motie Borstonderzoek - 20210722_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stuk
A-24-Gemeente-Tiel-motie-Borstonderzoek-20210722-Geredigeerd.pdf PDF, 562 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-23 Gemeente Heusden - Motie Borstonderzoek vrouwen -20210730.pdf

Ingekomen stuk
A-23-Gemeente-Heusden-Motie-Borstonderzoek-vrouwen-20210730.pdf PDF, 927 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-22 Gemeenteraad Brunssum - Motie inzake wateroverlast in Limburg -2020723.pdf

Ingekomen stuk
A-22-Gemeenteraad-Brunssum-Motie-inzake-wateroverlast-in-Limburg-2020723.pdf PDF, 251 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-21 VNG -Lbr. 21063 - Aangepast voorstel nieuwe verdeling gemeentefonds en afspraken over nieuwe stelpost jeugd -20210726.pdf

Ingekomen stuk
A-21-VNG-Lbr-21063-Aangepast-voorstel-nieuwe-verdeling-gemeentefonds-en-afspraken-over-nieuwe-stelpost-jeugd-20210726.pdf PDF, 190 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-20 VNG - Lbr. 21_062 - Nieuwsledenbrief coronacrisis nr 34 - 20210721.pdf

Ingekomen stuk
A-20-VNG-Lbr-21-062-Nieuwsledenbrief-coronacrisis-nr-34-20210721.pdf PDF, 108 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-19 - VNG - Lbr. 21_061 - Implementatie informed consent - 20210721.pdf

Ingekomen stuk
A-19-VNG-Lbr-21-061-Implementatie-informed-consent-20210721.pdf PDF, 125 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar