Ingekomen stukken

07. juli en augustus 2020 - raad 29 september 2020

download

Exporteren naar

PDF Excel

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(31)

Lijst ingekomen stukken juli en augustus 2020.pdf

Lijst ingekomen stukken
Lijst-ingekomen-stukken-juli-en-augustus-2020.pdf PDF, 108 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-05 Recreatieschap Midden Nederland - Ontwerp begroting 2021 Plassenschap Loosdrecht eo + Addendum_Geredigeerd.pdf

Lijst ingekomen stukken
G-05-Recreatieschap-Midden-Nederland-Ontwerp-begroting-2021-Plassenschap-Loosdrecht-eo-Addendum-Geredigeerd.pdf PDF, 355 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-04 Recreatieschap Stichtse Groenlanden - Ontwerp Begroting 2021 en Ontwerp Jaarrekening 2019 Stichtse Groenlanden - 20200826_Geredigeerd.pdf

Lijst ingekomen stukken
G-04-Recreatieschap-Stichtse-Groenlanden-Ontwerp-Begroting-2021-en-Ontwerp-Jaarrekening-2019-Stichtse-Groenlanden-20200826-Geredigeerd.pdf PDF, 3.47 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-03 OdrU - Reactie op zienswijze gemeente Stichtse Vecht en 2e begrotingswijziging 2020 (def) en begroting 2021 (def)_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stuk
G-03-OdrU-Reactie-op-zienswijze-gemeente-Stichtse-Vecht-en-2e-begrotingswijziging-2020-def-en-begroting-2021-def-Geredigeerd.pdf PDF, 1.73 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-02 OdrU - Aanbiedingsbrief verzoek zienswijze (ontwerp)Begroting 2021 en tweede (ontwerp)Begrotingswijziging 2020 _Geredigeerd.pdf

Ingekomen stuk
G-02-OdrU-Aanbiedingsbrief-verzoek-zienswijze-ontwerp-Begroting-2021-en-tweede-ontwerp-Begrotingswijziging-2020-Geredigeerd.pdf PDF, 1.74 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-01 GGDrU - Raadsinformatiebrief Hervatten reguliere taken GGDrU - 20200715.pdf

Ingekomen stuk
G-01-GGDrU-Raadsinformatiebrief-Hervatten-reguliere-taken-GGDrU-20200715.pdf PDF, 138 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

F-01 College van B&W - Interbestuurlijk toezicht - Rapportage Systematische toezichtinformatie 2019.pdf

Lijst ingekomen stukken
F-01-College-van-B-W-Interbestuurlijk-toezicht-Rapportage-Systematische-toezichtinformatie-2019.pdf PDF, 13.22 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

B-02 Brussee Lindeboom advocaten namens St. Wereldkidz - KBS De Pionier - 20200810_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stuk
B-02-Brussee-Lindeboom-advocaten-namens-St-Wereldkidz-KBS-De-Pionier-20200810-Geredigeerd.pdf PDF, 1.33 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

B-01 Bewonersvereniging Maarsseveen Molenpolder - Reactie brf gemeente dd 27072020 inz Werkzaamheden Gageldijk Herenweg Maarsseveen-Molenpolder -20200813_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stuk

A-25 Vereniging Eigen Huis - Participatieoproep gemeenten - 20200828.pdf

Lijst ingekomen stukken
A-25-Vereniging-Eigen-Huis-Participatieoproep-gemeenten-20200828.pdf PDF, 303 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-24 U10 - Onderzoek kwalitatieve woonbehoefte Companen Regio Utrecht - 20200828.pdf

Ingekomen stuk
A-24-U10-Onderzoek-kwalitatieve-woonbehoefte-Companen-Regio-Utrecht-20200828.pdf PDF, 100 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-23 VNG - Lbr. 20_060 - Norm voor Opdrachtgeverschap_ regionale samenwerking beschermd wonen en maatschappelijke opvang - 20200826.pdf

Lijst ingekomen stukken
A-23-VNG-Lbr-20-060-Norm-voor-Opdrachtgeverschap-regionale-samenwerking-beschermd-wonen-en-maatschappelijke-opvang-20200826.pdf PDF, 112 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-21 Gemeente De Fryske Marren - Motie bijstandsnorm 1 juli 2020 -20200817.pdf

Lijst ingekomen stukken
A-21-Gemeente-De-Fryske-Marren-Motie-bijstandsnorm-1-juli-2020-20200817.pdf PDF, 206 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-17 VNG - Lbr. 20_059 - Ontwikkelingen geo-domein en beëindiging dienstverlening DataLand - 20200807.pdf

Ingekomen stuk
A-17-VNG-Lbr-20-059-Ontwikkelingen-geo-domein-en-beeindiging-dienstverlening-DataLand-20200807.pdf PDF, 112 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-16 U-10 - Raadbrief over BO Leefomgeving - 20200804_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stuk
A-16-U-10-Raadbrief-over-BO-Leefomgeving-20200804-Geredigeerd.pdf PDF, 3.43 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-15 Gemeente Almelo - Aangenomen motie herverdeling gemeentefonds- Jackpot of lid op de neus -20200730.pdf

Ingekomen stuk
A-15-Gemeente-Almelo-Aangenomen-motie-herverdeling-gemeentefonds-Jackpot-of-lid-op-de-neus-20200730.pdf PDF, 302 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-14 Gemeente Loon op Zand Aangenomen motie Financiën vanuit het Rijk -20200729.pdf

Ingekomen stuk
A-14-Gemeente-Loon-op-Zand-Aangenomen-motie-Financien-vanuit-het-Rijk-20200729.pdf PDF, 191 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-13 Vereniging Huisvesters Arbeidsmigranten - Oproep VHA tot verbeteren huisvesting voor arbeidsmigranten + bijlagen.pdf

Ingekomen stuk
A-13-Vereniging-Huisvesters-Arbeidsmigranten-Oproep-VHA-tot-verbeteren-huisvesting-voor-arbeidsmigranten-bijlagen.pdf PDF, 264 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-12 Gemeente Enschede - Voortgang actie “Stop de begrotingserosie” + bijlagen.pdf

Ingekomen stuk
A-12-Gemeente-Enschede-Voortgang-actie-Stop-de-begrotingserosie-bijlagen.pdf PDF, 925 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-11 Gemeente Papendrecht - Aangenomen motie gemeente Papendrecht over verhuurdersheffing sociale huurwoningen -20200720.pdf

Ingekomen stuk
A-11-Gemeente-Papendrecht-Aangenomen-motie-gemeente-Papendrecht-over-verhuurdersheffing-sociale-huurwoningen-20200720.pdf PDF, 350 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar