Ingekomen stukken

10. oktober 2020 - raad 3 november 2020

download

Exporteren naar

PDF Excel

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(21)

Lijst ingekomen stukken oktober 2020.pdf

Lijst ingekomen stukken
Lijst-ingekomen-stukken-oktober-2020.pdf PDF, 103 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-04 Recreatiesschap Stichtse Groenlanden - Financiele stukken mbt Jaarverslag 2019 en Programmabegroting 2021+bijlagen.pdf

Ingekomen stuk
G-04-Recreatiesschap-Stichtse-Groenlanden-Financiele-stukken-mbt-Jaarverslag-2019-en-Programmabegroting-2021-bijlagen.pdf PDF, 7.42 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-03 Plassenschap Loosdrecht - Financiele stukken mbt Jaarverslag 2019 en Programmabegroting 2021+bijlagen.pdf

Ingekomen stuk
G-03-Plassenschap-Loosdrecht-Financiele-stukken-mbt-Jaarverslag-2019-en-Programmabegroting-2021-bijlagen.pdf PDF, 6.92 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-02 VRU - Raadsinformatiebrief samenwerking tijdens de corona-periode + bijlagen -20201006_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stuk
G-02-VRU-Raadsinformatiebrief-samenwerking-tijdens-de-corona-periode-bijlagen-20201006-Geredigeerd.pdf PDF, 1.16 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-01 VRU - Aanleverdatum Wensen en bedenkingen deelname Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's verschoven naar 18 november 2020 -20201006.pdf

Ingekomen stuk
G-01-VRU-Aanleverdatum-Wensen-en-bedenkingen-deelname-Werkgeversvereniging-Samenwerkende-Veiligheidsregio-s-verschoven-naar-18-november-2020-20201006.pdf PDF, 110 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

F-01 College van BenW - Reactie op brieven van Stichting Vluchteling - ingekomen stukken sept. A-05 en A-09.pdf

Ingekomen stuk
F-01-College-van-BenW-Reactie-op-brieven-van-Stichting-Vluchteling-ingekomen-stukken-sept-A-05-en-A-09.pdf PDF, 149 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

E-01 Inwoners - Burgerinitiatief Hondenkennel Rijksstraatweg 188 + bijlagen - 20201002_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stuk
E-01-Inwoners-Burgerinitiatief-Hondenkennel-Rijksstraatweg-188-bijlagen-20201002-Geredigeerd.pdf PDF, 3.33 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

B-01 Inwoner - Brandbrief inzake goedgekeurde omgevingsvergunning voor Klokjeslaan 19a_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stuk
B-01-Inwoner-Brandbrief-inzake-goedgekeurde-omgevingsvergunning-voor-Klokjeslaan-19a-Geredigeerd.pdf PDF, 40 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-14 Inwoner - Gebieds- en verkeersborden in Kockengen - 20201023_Geredigeerd.pdf

Lijst ingekomen stukken
A-14-Inwoner-Gebieds-en-verkeersborden-in-Kockengen-20201023-Geredigeerd.pdf PDF, 527 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-13 VNG Ledenbrief - Uitstel Buitengewone ALV, wel doorgaan VNG Bestuurdersdag 27 november.pdf

Ingekomen stuk
A-13-VNG-Ledenbrief-Uitstel-Buitengewone-ALV-wel-doorgaan-VNG-Bestuurdersdag-27-november.pdf PDF, 127 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-12 Stichting Stop Windturbines Geingebied - afstemming windenergie in het Geingebied - 20201014.pdf

Ingekomen stuk
A-12-Stichting-Stop-Windturbines-Geingebied-afstemming-windenergie-in-het-Geingebied-20201014.pdf PDF, 1.77 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-11 F. Zivkovic, names Wieringa advocaten -Bp Wilhelminastraat Breukelen - Brief nav commissievergadering 12-10-2020 (002) - 20201014.pdf

Ingekomen stuk
A-11-F-Zivkovic-names-Wieringa-advocaten-Bp-Wilhelminastraat-Breukelen-Brief-nav-commissievergadering-12-10-2020-002-20201014.pdf PDF, 54 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-10 VNG Ledenbrief - Wijziging Model-APV (OMG).pdf

Ingekomen stuk
A-10-VNG-Ledenbrief-Wijziging-Model-APV-OMG.pdf PDF, 109 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-09 VNG - Ledenbrief 20_072 - Gevolgen aanscherping corona maatregelen voor gemeenten - 20201002.pdf

Ingekomen stuk
A-09-VNG-Ledenbrief-20-072-Gevolgen-aanscherping-corona-maatregelen-voor-gemeenten-20201002.pdf PDF, 167 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-08 - VNG - Ledenbrief Sociaal ondersteuningspakket voor burgers in quarantaine en de rol van gemeenten - 20201013.pdf

Ingekomen stuk
A-08-VNG-Ledenbrief-Sociaal-ondersteuningspakket-voor-burgers-in-quarantaine-en-de-rol-van-gemeenten-20201013.pdf PDF, 112 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-07 Ondernemersvereniging SV - Reactie PBUW oktober 2020 uitvoeringsprogr. versnelling woningbouw - 20201013_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stuk
A-07-Ondernemersvereniging-SV-Reactie-PBUW-oktober-2020-uitvoeringsprogr-versnelling-woningbouw-20201013-Geredigeerd.pdf PDF, 461 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-06 Ondernemersvereniging SV - Brief Toekomstvisie Bedrijventerreinen - 20201010.pdf

Ingekomen stuk
A-06-Ondernemersvereniging-SV-Brief-Toekomstvisie-Bedrijventerreinen-20201010.pdf PDF, 84 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-05 VNG Ledenbrief - UVNG Model Verordening beslistermijn schuldhulpverlening (nieuw) -20201007.pdf

Ingekomen stuk
A-05-VNG-Ledenbrief-UVNG-Model-Verordening-beslistermijn-schuldhulpverlening-nieuw-20201007.pdf PDF, 102 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-04 VNG Ledenbrief -Gemeentelijke ondersteuning publiekscampagne CoronaMelder -20201006.pdf

Ingekomen stuk
A-04-VNG-Ledenbrief-Gemeentelijke-ondersteuning-publiekscampagne-CoronaMelder-20201006.pdf PDF, 108 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-02 VNG Ledenbrief - Uitvoeringsbudget beschikbaar voor Lokale Preventieakkoorden 20201002.pdf

Ingekomen stuk
A-02-VNG-Ledenbrief-Uitvoeringsbudget-beschikbaar-voor-Lokale-Preventieakkoorden-20201002.pdf PDF, 98 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar