Raadsdossiers

Raadsinformatiebrieven 2023

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (46)

(1 - 20 van 46 documenten)

RIB 01 - 12 jan; Opvang vluchtelingen Oekraine, Vooroverlegplannen; Ondernemersfonds; Regenboogactieplan

Raadsinformatiebrief
RIB 01 - 12 jan; Opvang vluchtelingen Oekraine, Vooroverlegplannen; Ondernemersfonds; Regenboogactieplan PDF, 274,27 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

RIB 02 - 19 jan; Oprichting dorpscooperatie; Integraal Veiligheidsplan 2023-2026

Raadsinformatiebrief
RIB 02 - 19 jan; Oprichting dorpscooperatie; Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 PDF, 271,27 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

RIB 03 - 26 jan; Samenwerkingsok. en inkoopstrategie regiotaxi Utrecht; Stavaza voorbereidingen verkiezingen PS en waterschappen; Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

Raadsinformatiebrief

RIB 04 - 1 feb; Stavaza TIm SV; Resultaten 1e peiling inwonerspanel; Extra energietoeslag van 500 euro voor 2022; Vastgestelde Normenkader SV 2022

Raadsinformatiebrief
RIB 04 - 1 feb; Stavaza TIm SV; Resultaten 1e peiling inwonerspanel; Extra energietoeslag van 500 euro voor 2022; Vastgestelde Normenkader SV 2022 PDF, 402,46 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

RIB 05 - 9 febr; Parkeren Rode Dorp; Herenweg en Gageldijk; Schade jaarwisseling; Decembercirculaire 2022

Raadsinformatiebrief
RIB 05 - 9 febr; Parkeren Rode Dorp; Herenweg en Gageldijk; Schade jaarwisseling; Decembercirculaire 2022 PDF, 391,72 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

RIB 06 - 23 febr; Fietsbrug Nieuwe Wetering; PlanMER Windmolens; Huisvesting Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen

Raadsinformatiebrief
RIB 06 - 23 febr; Fietsbrug Nieuwe Wetering; PlanMER Windmolens; Huisvesting Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen PDF, 258,61 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

RIB 07 - 6 mrt; Woondeal U10; Centrumagenda; Schetsontwrp Afvalscheidingsstation; Omgekeerd inzamelen

Raadsinformatiebrief
RIB 07 - 6 mrt; Woondeal U10; Centrumagenda; Schetsontwrp Afvalscheidingsstation; Omgekeerd inzamelen PDF, 498,07 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

RIB 08 - 16 mrt; Staatsliedenbuurt; Parkeerterrein Beek en Hoff; Omgekeerd inzamelen; Pentest

Raadsinformatiebrief
RIB 08 - 16 mrt; Staatsliedenbuurt; Parkeerterrein Beek en Hoff; Omgekeerd inzamelen; Pentest PDF, 305,63 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

RIB 09 - 23 mrt; Svz Ontmoetingslocaties; Legalisering paardenstal Slootdijk; IBT VTH-beleid 2021-2022

Raadsinformatiebrief
RIB 09 - 23 mrt; Svz Ontmoetingslocaties; Legalisering paardenstal Slootdijk; IBT VTH-beleid 2021-2022 PDF, 298,56 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

RIB 10 - 30 mrt; Terrassen; Soc.koopwoning Haagstede; Energiekosten; Bergseweg Vreeland; BIZ Breukelen en MaarssenDorp; Opvanglocatie Kockengen

Raadsinformatiebrief
RIB 10 - 30 mrt; Terrassen; Soc.koopwoning Haagstede; Energiekosten; Bergseweg Vreeland; BIZ Breukelen en MaarssenDorp; Opvanglocatie Kockengen PDF, 281,44 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

RIB 11 - 4 apr; Werving gemeentesecretaris-algemeen directeur van gemeente Stichtse Vecht

Raadsinformatiebrief
RIB 11 - 4 apr; Werving gemeentesecretaris-algemeen directeur van gemeente Stichtse Vecht PDF, 246,49 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

RIB 12 - 6 apr; Aanbesteding ingenieursdiensten, stedenbouw en planologie.; Nat. Progr. Onderwijs; Bp Zandpad 41

Raadsinformatiebrief
RIB 12 - 6 apr; Aanbesteding ingenieursdiensten, stedenbouw en planologie.; Nat. Progr. Onderwijs; Bp Zandpad 41 PDF, 274,73 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

RIB 13 - 13 april; Padelbanen Loenen; Pilot Wachtkracht; RES

Raadsinformatiebrief
RIB 13 - 13 april; Padelbanen Loenen; Pilot Wachtkracht; RES PDF, 271,29 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

RIB 14 - 28 apr; Gunning kleed- en clubgebouw VV Maarssen en VV DWSM

Raadsinformatiebrief
RIB 14 - 28 apr; Gunning kleed- en clubgebouw VV Maarssen en VV DWSM PDF, 443,11 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

RIB 15 - 11 mei; Huisvesting statushouders; Strat.Verkenning Breukelen; COVID vacc.; Bp Zuilense Vecht; Uitv.progr. en Jaarverslag VTH

Raadsinformatiebrief
RIB 15 - 11 mei; Huisvesting statushouders; Strat.Verkenning Breukelen; COVID vacc.; Bp Zuilense Vecht; Uitv.progr. en Jaarverslag VTH PDF, 299,95 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

RIB 16 - 25 mei; Evaluatie pilot inwonerspanel; besl. college straatnaam projectlocatie Haagstede in Mbroek; Jaarverslag klachtbehandeling 2022; foutieve Wmo fact. eigen bijdr. hersteld

Raadsinformatiebrief

RIB 17 - 1 jun; College geeft Ontwerp Kerkenvisie SV vrij voor inspraak; Stavaza Leerlingenvervoer; Stavaza van de Provinciale Regietafel Migratie & Integratie (PRT) Utrecht

Raadsinformatiebrief

RIB 18 - 8 jun; Locatiestudie uitbr. hoogspanningsstation Breukelen-Kortrijk; Project Haagstede-Verkoopprijzen betaalbare woningen; Stavaza (boven)regionale ontwikkelingen Jeugdbescherming

Raadsinformatiebrief

RIB 19 - 15 jun; Inwonerspanel; Zuilense Vecht-processtappen Sportief Park en woonbuurt; College geeft richting aan exploitatievorm en sportacc.; Koers 2023-2027 ODRU

Raadsinformatiebrief

RIB 20 - 21 jun; Hoofdlijn Meicirculaire 2023

Raadsinformatiebrief
RIB 20 - 21 jun; Hoofdlijn Meicirculaire 2023 PDF, 312,80 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar