Albert Gemke

Legenda

Stem:

Voor
Tegen
Afwezig

Uitslag:

Aangenomen
Verworpen
Aangehouden
Ingetrokken
Stemmen staken

105 Stemmingen

Datum Onderwerp Stem Uitslag

93 Stemmingen

Datum Onderwerp Stem Uitslag

126 Stemmingen

Datum Onderwerp Stem Uitslag