Ap Reinders

Ap Reinders

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt (qualitate qua):  

  • Vicevoorzitter commissie Europa en Internationaal / EU&I  - Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
  • Lid van algemeen bestuur - Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
  • Voorzitter Districtelijk Veiligheidscollege Utrecht West - Veiligheidscollege Utrecht West
  • Lid Adviescollege - Veiligheid Midden-Nederland
  • Lid van algemeen bestuur - Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 
  • Voorzitter algemeen bestuur - Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV) 
  • Voorzitter van bestuur - Stichting Elly van Stekelenburg 
  • Voorzitter van bestuur - Fonds De Buiten Armen van Ruwiel 

Nevenfuncties niet uit hoofde van het ambt :  
Geen