Arjan Wisseborn

Naam: Arjan Wisseborn

raadslid, VVD
gemeenteraadslid, Gemeenteraad
wethouder Middelen, mobiliteit, duurzaamheid en cultuur en 4e locoburgemeester, College van burgemeester en wethouders
raadslid Actief sinds 30 mrt. 2022 Bekijk pagina

Algemeen

Taken:

 1. financiën
 2. gemeentelijke huisvesting en facilitaire zaken
 3. maatschappelijk vastgoed
 4. dienstverlening
 5. inkoop- en aanbestedingen
 6. toezicht gemeenschappelijke regelingen
 7. personeel
 8. omgevingswet
 9. verkeer
 10. cultuur (incl. lokale media)
 11. monumenten
 12. duurzaamheid en milieu (incl. RES)
 13. grondbedrijf

 

4e locoburgemeester

Wijkwethouder Vreeland, Nigtevecht en Nieuwersluis

Nevenfuncties

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt (qualitate qua): 

 • Voorzitter Raad van Commissarissen stichting Kansis en KansisGroen
 • Voorzitter bestuur Stichting Milieu Educatief Centrum Maarssen (MEC)
 • Lid algemeen bestuur Afvalverwerking Utrecht
 • Lid algemeen bestuur Omgevingsdienst Regio Utrecht
 • Lid Omgevingsdienst Regio Utrecht audit commissie
 • Lid bestuur Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht
 • Lid bestuur Opheffing BSWW
 • Lid Raad van Commissarissen stichting WerkwIJSS-schoon
 • Lid Commissie Regionaal Overleg Luchthaventerrein Hilversum
 • Lid Omgevingsraad Schiphol
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht
 • Plaatsvervangend lid Regiegroep Talent primair (samenwerkingsovereenkomst)
 • Plaatsvervangend lid Toezichthoudend orgaan Stichting openbaar onderwijs Rijn- en Heuvelland (Wereldkidz)

 

Nevenfuncties niet uit hoofde van het ambt :  

Geen nevenfuncties

Functie historie

Heden

 • Actief sinds 30 mrt. 2022 raadslid, VVD
 • Actief sinds 30 mrt. 2022 gemeenteraadslid, Gemeenteraad
 • Actief sinds 28 sep. 2021 wethouder Middelen, mobiliteit, duurzaamheid en cultuur en 4e locoburgemeester, College van burgemeester en wethouders

2021

 • 13 sep. 2021 - 28 sep. 2021 raadslid, VVD
 • 26 apr. 2018 - 28 sep. 2021 gemeenteraadslid, Gemeenteraad
 • 06 jul. 2021 - 13 sep. 2021 raadslid, tevens fractievoorzitter, VVD
 • 26 apr. 2018 - 06 jul. 2021 raadslid, VVD
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens