wethouder Actief sinds 28 sep. 2021 Bekijk pagina

Algemeen

 

Wethouder middelen, mobiliteit,  grijs, toerisme en recreatie en regionale samenwerking

Taken:

 1. financiën (inclusief project strategisch financieel beleid) (finance en control)
 2. maatschappelijk vastgoed
 3. publiek en burgerzaken
 4. gemeentelijke huisvesting en facilitaire zaken
 5. interne dienstverlening
 6. bestuur en juridische zaken/ inkoop- en aanbestedingen
 7. data en informatie
 8. toezicht gemeenschappelijke regelingen
 9. grijs (afval)
 10. verkeer
 11. cultuur (incl. lokale media)
 12. monumenten
 13. grondbedrijf
 14. regionale samenwerking
 15. toerisme en recreatie en plassenschappen

Nevenfuncties

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt (qualitate qua): 

 • Voorzitter Raad van Commissarissen stichting Kansis en KansisGroen
 • Voorzitter bestuur Stichting Milieu Educatief Centrum Maarssen (MEC)
 • Lid algemeen bestuur Afvalverwerking Utrecht
 • Lid algemeen bestuur Omgevingsdienst Regio Utrecht
 • Lid Omgevingsdienst Regio Utrecht audit commissie
 • Lid bestuur Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht
 • Lid bestuur Opheffing BSWW
 • Lid Raad van Commissarissen stichting WerkwIJSS-schoon
 • Lid Commissie Regionaal Overleg Luchthaventerrein Hilversum
 • Lid Omgevingsraad Schiphol
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht
 • Plaatsvervangend lid Regiegroep Talent primair (samenwerkingsovereenkomst)
 • Plaatsvervangend lid Toezichthoudend orgaan Stichting openbaar onderwijs Rijn- en Heuvelland (Wereldkidz)

 

Nevenfuncties niet uit hoofde van het ambt :  

Geen nevenfuncties

Functie historie

Heden

 • Actief sinds 28 sep. 2021 wethouder, College van burgemeester en wethouders

2022

 • 30 mrt. 2022 - 07 jun. 2022 gemeenteraadslid, Gemeenteraad
 • 30 mrt. 2022 - 07 jun. 2022 raadslid, VVD

2021

 • 13 sep. 2021 - 28 sep. 2021 raadslid, VVD
 • 26 apr. 2018 - 28 sep. 2021 gemeenteraadslid, Gemeenteraad
 • 06 jul. 2021 - 13 sep. 2021 raadslid, tevens fractievoorzitter, VVD
 • 26 apr. 2018 - 06 jul. 2021 raadslid, VVD
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens