Commissies

Commissies

Contact informatie

Aantal zetels:
1

Commissies zijn themabesprekingen met als doel te informeren, consulteren en debatteren. Commissies zijn, net als de gemeenteraadsvergaderingen, openbaar. Commissieleden praten onder meer over voorstellen en plannen van het college van B&W. In commissies kunnen ook burgerleden namens hun fractie meepraten. Commissieleden horen graag de mening van betrokken inwoners. Ook belangstellenden zijn welkom.

Leden