Naam: Commissies

Commissies zijn themabesprekingen met als doel te informeren, consulteren en debatteren. Commissies zijn, net als de gemeenteraadsvergaderingen, openbaar. Commissieleden praten onder meer over voorstellen en plannen van het college van B&W. In commissies kunnen ook burgerleden namens hun fractie meepraten. Commissieleden horen graag de mening van betrokken inwoners. Ook belangstellenden zijn welkom.

Leden

Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Historie

Ophalen gegevens