Eric Balemans

Eric Balemans

Foto van Eric Balemans

Contact informatie

Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

 Wethouder, 1e locoburgemeester, wijkwethouder Loenen en Loenersloot

Taken:

  • financiën;

  • beheer leefomgeving;

  • integrale handhaving;

  • toezicht gemeenschappelijke regelingen;

  • gemeentelijke dienstverlening (inclusief ICT);

  • deregulering (topdossier);

  • regionale samenwerking SWW (secundus);

  • personeel & organisatie;

  • verkeer;

  • cultuur.

Projecten: ODRU, privatiseren onderhoud van de buitensportaccommodaties.

Vervanging

De burgemeester en de heer Balemans vervangen elkaar (met uitzondering van het project Daalseweide en privatiseren van het onderhoud van de buitensportaccommodaties; in deze dossiers vervangen Balemans en Zivkovic-Laurenta elkaar).