Frank van Liempdt

Stemgedrag (31 stemmingen)

Legenda

Stem:

Voor Tegen Afwezig

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Aangehouden Ingetrokken Stemmen staken
2020
Datum Onderwerp Stem Uitslag
8 juli 2020 9. Motie M 9.1 M2000 GL HVV en CU-SGP - Vindbaarheid en bekendheid Individuele Studietoeslag- doelbereik te vergroten
8 juli 2020 9. rbs Individuele Studietoeslag
8 juli 2020 8. M 8.1 Streekbelangen, Maarssen2000 en HVV - behoud dorpshuizen en wijkcentra
8 juli 2020 8. A1 Amendement Maarssen 2000 - HVV
8 juli 2020 8. rbs Strategische koers dorpshuizen en wijkcentra
7 juli 2020 4a. Motie VVD CDA PvdA Lokaal Liberaal inzake addendum op collegeprogramma raad 070720
7 juli 2020 4a. Amendement A1. Streekbelangen M2000 HVV PVV - CWP ja mits 07072020
9 juni 2020 20. Motie Streekbelangen e.a. - openbare inclusieve toiletten (20200608)
9 juni 2020 M 19.2 GL - Leefklimaat Stichtse Vecht (aangehouden)
9 juni 2020 M 19.1 Streekbelangen e.a. - Nieuwe kaders voor route duurzaamheid (aangehouden)
9 juni 2020 18. rbs Rekenkameronderzoek gebiedsgericht werken
9 juni 2020 18. A 1. CUSGP en GL Raadsbesluit Rekenkameronderzoek gebiedsgericht werken besluitpunten 3 en 4 vervallen
9 juni 2020 7. rbs 2 Subsidieprogramma 2021-2024
9 juni 2020 7. rbs 1 Subsidieprogramma 2021-2024
9 juni 2020 7.A1 Amendement Maarssen 2000 PvdA,HVV en Streekbelangen
3 juni 2020 17. rbs Subsidieregeling stimuleringsfonds duurzaamheid
3 juni 2020 17. A 2 ChristenUnie-SGP e.a. Subsidieregeling Stimuleringsfonds Duurzaamheid geen bedragen meenemen naar volgend jaar
3 juni 2020 17. A 1 M2000 en VVD - Subsidieregeling Stimuleringsfonds Duurzaamheid
3 juni 2020 16. rbs Integraal beleidskader sociaal domein
3 juni 2020 16. M1 Motie GroenLinks e.a. - Integraal Beleidskader Sociaal Domein
3 juni 2020 16. A2 Amendement ChristenUnie-SGP Integraal Kader Sociaal Domein geen opsommingen
3 juni 2020 14. rbs Stedenbouwkundig kader en randvoorwaarden Planetenbaan en het Kwadrant Maarssenbroek
3 juni 2020 14. A9 Amendement GL SBK Planetenbaan Gezond Leefklimaat
3 juni 2020 14. A 8 Amendement GL SBK Planetenbaan Klimaatadaptief Bouwen
3 juni 2020 14. A 7 Amendement Streekbelangen maximeren aantal woningen
3 juni 2020 14. A 6 Amendement PVV en Het Vechtse Verbond - Aanpassing kantoorbestemming Kwadrant - raad 2-6-2020
3 juni 2020 14. A 5 Amendement Lokaal Liberaal, Het Vechtse Verbond en Maarssen 2000 - Werkgelegenheid kantoorpand Fujitsu Het Kwadrant -raad 2-6-2020
3 juni 2020 14. A 4 Amendement Lokaal Liberaal, Maarssen 2000 en Het Vechtse Verbond - Randvoorwaarde toerit Maarssenbroekse Slag - raad 2-6-2020
3 juni 2020 14. A 3 Amendement Lokaal Liberaal en Het Vechtse Verbond - Woningmix Planetenbaan - raad 2-6-2020
3 juni 2020 14. A 2 Amendement Lokaal Liberaal Het Vechtse Verbond - Parkeernormen Planetenbaan - raad 2-6-2020
3 juni 2020 14. A 1 Amendement Lokaal Liberaal, Maarssen 2000 en Het Vechtse Verbond - Maximum hoogte woningbouw planetenbaan - raad 2-6-2020
22 4 5