Frank Venus

Frank Venus

Foto van Frank Venus

Contact informatie

Logo van Gemeenteraad
Orgaan: Gemeenteraad Periode: van: 14 juli 2020 tot: Functie: gemeenteraadslid
Logo van Lokaal Liberaal
Fractie: Lokaal Liberaal Periode: van: 14 juli 2020 tot: Website: lokaalliberaal.nl/ Functie: raadslid

Mobiel nummer : 06 51 56 85 21