Hanneke Heuker

Stemgedrag (16 stemmingen)

Legenda

Stem:

Voor Tegen Afwezig

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Aangehouden Ingetrokken Stemmen staken
2020
Datum Onderwerp Stem Uitslag
3 juni 2020 17. A 2 ChristenUnie-SGP e.a. Subsidieregeling Stimuleringsfonds Duurzaamheid geen bedragen meenemen naar volgend jaar
3 juni 2020 17. A 1 M2000 en VVD - Subsidieregeling Stimuleringsfonds Duurzaamheid
3 juni 2020 17. rbs Subsidieregeling stimuleringsfonds duurzaamheid
3 juni 2020 16. M1 Motie GroenLinks e.a. - Integraal Beleidskader Sociaal Domein
3 juni 2020 16. A2 Amendement ChristenUnie-SGP Integraal Kader Sociaal Domein geen opsommingen
3 juni 2020 16. rbs Integraal beleidskader sociaal domein
3 juni 2020 14. A9 Amendement GL SBK Planetenbaan Gezond Leefklimaat
3 juni 2020 14. A 8 Amendement GL SBK Planetenbaan Klimaatadaptief Bouwen
3 juni 2020 14. A 7 Amendement Streekbelangen maximeren aantal woningen
3 juni 2020 14. A 6 Amendement PVV en Het Vechtse Verbond - Aanpassing kantoorbestemming Kwadrant - raad 2-6-2020
3 juni 2020 14. A 5 Amendement Lokaal Liberaal, Het Vechtse Verbond en Maarssen 2000 - Werkgelegenheid kantoorpand Fujitsu Het Kwadrant -raad 2-6-2020
3 juni 2020 14. A 4 Amendement Lokaal Liberaal, Maarssen 2000 en Het Vechtse Verbond - Randvoorwaarde toerit Maarssenbroekse Slag - raad 2-6-2020
3 juni 2020 14. A 3 Amendement Lokaal Liberaal en Het Vechtse Verbond - Woningmix Planetenbaan - raad 2-6-2020
3 juni 2020 14. A 2 Amendement Lokaal Liberaal Het Vechtse Verbond - Parkeernormen Planetenbaan - raad 2-6-2020
3 juni 2020 14. A 1 Amendement Lokaal Liberaal, Maarssen 2000 en Het Vechtse Verbond - Maximum hoogte woningbouw planetenbaan - raad 2-6-2020
3 juni 2020 14. rbs Stedenbouwkundig kader en randvoorwaarden Planetenbaan en het Kwadrant Maarssenbroek
0 0 16