Het Vechtse Verbond

Stemgedrag (64 stemmingen)

Legenda

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Aangehouden Ingetrokken Stemmen staken
2020
Datum Onderwerp Voor Tegen Afwezig Uitslag
30 september 2020 26. M 26.1 Samen Stichtse Vecht e.a. - korte metten met oneigenlijk woongebruik 1 0 0
30 september 2020 25. Motie M 25.1 CDA e.a. - Welke sporter verdient een podium - gewijzigd versie 250920 1 0 0
30 september 2020 24. M 24.1 Motie PvdA e.a. - Afschaffen verhuurdersheffing woningcorporaties 1 0 0
30 september 2020 23. rbs Beleidsplan openbare verlichting 2020 1 0 0
30 september 2020 23. M 23.2 VVD, e.a. - Licht in de duisternis 1 0 0
30 september 2020 23. M 23.1 VVD, e.a. - Beleidsplan openbare verlichting 2020 1 0 0
30 september 2020 20. rbs Vaststelling bestemmingsplan Harmonieplein Kindcentrum 0-12 jaar 1 0 0
30 september 2020 19. rbs Onderwijsvoorziening Zuilense Vecht 0 1 0
30 september 2020 19. M 19.1 Motie VVD e.a. onderwijshuisvesting 1 0 0
29 september 2020 22. rbs Opgave duurzame elektriciteit Stichtse Vecht 1 0 0
29 september 2020 21. rbs Ontwerp RESU16 0 1 0
29 september 2020 21. M 21.9 Motie Streekbelangen e.a. - Stichtse Vecht 1 0 0
29 september 2020 21. M 21.8 Motie HVV e.a. verbieden windturbines gebieden rond het Gein en Vechtgebied en Hollandse Waterlinie 1 0 0
29 september 2020 21. M 21.7 Motie GL e.a. - Eerlijke participatie 1 0 0
29 september 2020 21. M 21.6 Motie PVV e.a. - Communiceer de RES met de burger 1 0 0
29 september 2020 21. M 21.5 Motie PVV e.a. - Leg toekomstige windmolenplannen stil 1 0 0
29 september 2020 21. M 21.4 Motie PVV - Referendum over de RES U16 1 0 0
29 september 2020 21. M 21.3 Motie PVV en HVV - Geen zonneakker op landbouwgrond 1 0 0
29 september 2020 21. M 21.2 Motie Streekbelangen e.a. - Opgave duurzame elektriciteit Stichtse Vecht– publiekrechtelijke bevoegdheid 1 0 0
29 september 2020 21. M 21.1 Motie Streekbelangen e.a. - Besluitvorming RES U16 1 0 0
29 september 2020 21. A 21.2 Amendement Streekbelangen e.a. - Bod RES regio - publiekrechtelijke bevoegdheid v. 20200924 1 0 0
29 september 2020 21. A 21.1 Amendement Streekbelangen e.a. - Bod RES regio - disclaimers 1 0 0
15 juli 2020 15. M 15.1 Streekbelangen inzake Watertoren -versie 290620 1 0 0
15 juli 2020 14. M 14.1 Maarssen 2000, HVV, GL en SB - Coronafonds behoud lokale cultureel maatschappelijke voorzieningen 1 0 0
15 juli 2020 13. rbs Contour Ruimtelijk Economisch Programma 0 1 0
15 juli 2020 M 13.3 M2000 VVD - beperken cumulatie geluidseffecten 1 0 0
15 juli 2020 13. M 13.2 GL SV, M 2000, SB en VVD - aanscherpingen denkrichtingen Loenersloot 1 0 0
15 juli 2020 13. M 13.1 GL, M 2000 en SB inzake raad blijft aan zet, ook bij U10 samenwerking -versie 140720 1 0 0
14 juli 2020 12. M 12.1 CDA, LL, VVD en PvdA - Randvoorwaarden Onttrekkingsbesluit 1 0 0
14 juli 2020 6.a rbs Bekrachtiging geheimhouding memo weigering onttrekkingsbesluit 1 0 0
14 juli 2020 16. M 16.1 HVV, M2000 en PVV Vreemd aan de orde van de dag inzake terrassenbeleid 2020 raad 140720 1 0 0
14 juli 2020 12. rbs Onttrekkingsbesluit deel oprit Maarssenbroekse Slag 0 1 0
14 juli 2020 11. rbs Jaarstukken 2019 1 0 0
8 juli 2020 9. Motie M 9.1 M2000 GL HVV en CU-SGP - Vindbaarheid en bekendheid Individuele Studietoeslag- doelbereik te vergroten 1 0 0
8 juli 2020 9. rbs Individuele Studietoeslag 1 0 0
8 juli 2020 8. M 8.1 Streekbelangen, Maarssen2000 en HVV - behoud dorpshuizen en wijkcentra 1 0 0
8 juli 2020 8. A1 Amendement Maarssen 2000 - HVV 1 0 0
8 juli 2020 8. rbs Strategische koers dorpshuizen en wijkcentra 1 0 0
7 juli 2020 4a. Amendement A1. Streekbelangen M2000 HVV PVV - CWP ja mits 07072020 1 0 0
7 juli 2020 4a. Motie VVD CDA PvdA Lokaal Liberaal inzake addendum op collegeprogramma raad 070720 1 0 0
9 juni 2020 20. Motie Streekbelangen e.a. - openbare inclusieve toiletten (20200608) 1 0 0
9 juni 2020 M 19.2 GL - Leefklimaat Stichtse Vecht (aangehouden) 0 1 0
9 juni 2020 M 19.1 Streekbelangen e.a. - Nieuwe kaders voor route duurzaamheid (aangehouden) 1 0 0
9 juni 2020 18. rbs Rekenkameronderzoek gebiedsgericht werken 1 0 0
9 juni 2020 18. A 1. CUSGP en GL Raadsbesluit Rekenkameronderzoek gebiedsgericht werken besluitpunten 3 en 4 vervallen 1 0 0
9 juni 2020 7. rbs 2 Subsidieprogramma 2021-2024 1 0 0
9 juni 2020 7. rbs 1 Subsidieprogramma 2021-2024 1 0 0
9 juni 2020 7.A1 Amendement Maarssen 2000 PvdA,HVV en Streekbelangen 1 0 0
3 juni 2020 17. A 2 ChristenUnie-SGP e.a. Subsidieregeling Stimuleringsfonds Duurzaamheid geen bedragen meenemen naar volgend jaar 1 0 0
3 juni 2020 17. A 1 M2000 en VVD - Subsidieregeling Stimuleringsfonds Duurzaamheid 1 0 0
3 juni 2020 17. rbs Subsidieregeling stimuleringsfonds duurzaamheid 1 0 0
3 juni 2020 16. M1 Motie GroenLinks e.a. - Integraal Beleidskader Sociaal Domein 1 0 0
3 juni 2020 16. A2 Amendement ChristenUnie-SGP Integraal Kader Sociaal Domein geen opsommingen 1 0 0
3 juni 2020 16. rbs Integraal beleidskader sociaal domein 1 0 0
3 juni 2020 14. A9 Amendement GL SBK Planetenbaan Gezond Leefklimaat 1 0 0
3 juni 2020 14. A 8 Amendement GL SBK Planetenbaan Klimaatadaptief Bouwen 0 1 0
3 juni 2020 14. A 7 Amendement Streekbelangen maximeren aantal woningen 1 0 0
3 juni 2020 14. A 6 Amendement PVV en Het Vechtse Verbond - Aanpassing kantoorbestemming Kwadrant - raad 2-6-2020 1 0 0
3 juni 2020 14. A 5 Amendement Lokaal Liberaal, Het Vechtse Verbond en Maarssen 2000 - Werkgelegenheid kantoorpand Fujitsu Het Kwadrant -raad 2-6-2020 1 0 0
3 juni 2020 14. A 4 Amendement Lokaal Liberaal, Maarssen 2000 en Het Vechtse Verbond - Randvoorwaarde toerit Maarssenbroekse Slag - raad 2-6-2020 1 0 0
3 juni 2020 14. A 3 Amendement Lokaal Liberaal en Het Vechtse Verbond - Woningmix Planetenbaan - raad 2-6-2020 1 0 0
3 juni 2020 14. A 2 Amendement Lokaal Liberaal Het Vechtse Verbond - Parkeernormen Planetenbaan - raad 2-6-2020 1 0 0
3 juni 2020 14. A 1 Amendement Lokaal Liberaal, Maarssen 2000 en Het Vechtse Verbond - Maximum hoogte woningbouw planetenbaan - raad 2-6-2020 1 0 0
3 juni 2020 14. rbs Stedenbouwkundig kader en randvoorwaarden Planetenbaan en het Kwadrant Maarssenbroek 0 1 0