Hetty Veneklaas

Hetty Veneklaas

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt (qualitate qua)

 • Lid dagelijks bestuur Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht
 • Lid algemeen bestuur Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht
 • Lid Regiegroep Talent primair (samenwerkingsovereenkomst)
 • Lid Toezichthoudend orgaan Stichting openbaar onderwijs Rijn- en Heuvelland (Wereldkidz)
 • Lid bestuurlijk overleg Health Hub tevens trekker Langer gezond thuis
 • Lid adviesraad JOGG (Jongeren op gezond gewicht)
 • Trekker Gecombineerde leefstijl interventie van Bestuurstafel gezonde en inclusieve regio U10
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Afvalverwerking Utrecht
 • Plaatsvervangend. lid algemeen bestuur Omgevingsdienst Regio Utrecht
 • Plaatsvervangend lid bestuur Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht
 • Plaatsvervangend lid Commissie Regionaal Overleg Luchthaventerrein Hilversum
 • Plaatsvervangend lid Omgevingsraad Schiphol

 

Nevenfuncties niet uit hoofde van het ambt :  
Geen