Jeroen Willem Klomps

Jeroen Willem Klomps

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt (qualitate qua):  

 • Voorzitter Raad van Commissarissen stichting Kansis en KansisGroen.
 • Voorzitter bestuur Stichting Milieu Educatief Centrum Maarssen (MEC)
 • Voorzitter Bestuurstafel Duurzame Bereikbaarheid U10
 • Lid algemeen bestuur Afvalverwerking Utrecht
 • Lid dagelijks bestuur Omgevingsdienst Regio Utrecht
 • Lid algemeen bestuur Omgevingsdienst Regio Utrecht
 • Lid bestuur Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht
 • Lid bestuur Opheffing BSWW
 • Lid Raad van Commissarissen stichting WerkwIJSS-schoon
 • Lid Regiegroep U10
 • Lid Commissie Regionaal Overleg Luchthaventerrein Hilversum
 • Lid Omgevingsraad Schiphol
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht
 • Plaatsvervangend lid Regiegroep Talent primair (samenwerkingsovereenkomst)
 • Plaatsvervangend lid Toezichthoudend orgaan Stichting openbaar onderwijs Rijn- en Heuvelland (Wereldkidz)

 

 Nevenfuncties niet uit hoofde van het ambt:  

Bezoldigd:

 • Klomps Management & Consultancy

Onbezoldigd: 

 • Fundraiser Reumafonds