Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

Jeroen Willem Klomps

Jeroen Willem Klomps

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt (qualitate qua):  

  • Algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht, lid;

  • Algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Afvalverwerking Utrecht, plaatsvervangend lid;

  • Stichting Urgentieverlening West-Utrecht, plaatsvervangend lid;

  • Commissie Regionaal Overleg Luchthaventerrein Hilversum, plaatsvervangend lid;

  • Omgevingsraad Schiphol, plaatsvervangend lid;

  • Voorzitter Bestuurstafel Duurzame Bereikbaarheid | U10;

  • Voorzitter Raad van Commissarissen Kansis en KansisGroen.

 

Nevenfuncties niet uit hoofde van het ambt:

Bezoldigd: 

  • Klomps Management & Consultancy

 Onbezoldigd:

  • fundraiser Reumafonds