Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

Jeroen Willem Klomps

Jeroen Willem Klomps

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt (qualitate qua):  

 • Lid algemeen bestuur Afvalverwerking Utrecht
 • Lid Dagelijks bestuur Omgevingsdienst Regio Utrecht
 • Lid algemeen bestuur Omgevingsdienst Regio Utrecht
 • Lid bestuur Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht
 • Lid Bestuur Opheffing BSWW
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht
 • Plaatsvervangend lid bestuur Stichting Urgentieverlening West-Utrecht
 • Voorzitter Raad van Commissarissen stichting Kansis en KansisGroen.
 • Voorzitterbestuur Stichting Milieu Educatief Centrum Maarssen (MEC)
 • Lid Commissie Regionaal Overleg Luchthaventerrein Hilversum
 • Lid Omgevingsraad Schiphol
 • Plaatsvervangend lid Regiegroep Talent primair (samenwerkingsovereenkomst)
 • Plaatsvervangend lid Toezichthoudend orgaan Stichting openbaar onderwijs Rijn- en Heuvelland (Wereldkidz)
 • Voorzitter Bestuurstafel Duurzame Bereikbaarheid U10

Nevenfuncties niet uit hoofde van het ambt:  

Bezoldigd:

 • Klomps Management & Consultancy

Onbezoldigd: 

 • fundraiser Reumafonds