Let op: Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Naam: Joseph Toonen

Algemeen

Mobiel nummer : 06 81 89 78 48 

Joseph (1947) is politiek actief sinds 1969, toen hij betrokken was bij de oprichting van de PPR in de voormalige gemeente Maarssen. Na zijn verhuizing naar Loenen ad Vecht werd hij lid van de PvdA. In de gemeente Loenen was hij actief als PvdA-bestuurslid, coördinator van het drie-maandelijks huis-aan-huisblad Loenen Links, raadslid en wethouder. Als wethouder beheerde hij de portefeuilles financiën, onderwijs, zorg, welzijn, verkeer en vervoer,volkshuisvesting en landschapsontwikkeling.

Joseph was ruim 35 jaar docent en decaan op de Rientjes Mavo; daarnaast actief als voetbaltrainer, voorzitter van voetbalclub sv De Vecht en in diverse maatschappelijke en kerkelijke organisaties. Is bestuurslid van de ENVV (Ethiopisch Nederlandse Vriendschaps Vereniging) en mede-redacteur van een maandelijkse digitale knipselkrant over Ethiopië. Hij doet aan triathlon en samen met zijn kleinzoon aan kickboxen.

In de pvda-fractie is Joseph woordvoerder ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en wonen, natuur en milieu, duurzaamheid, monumenten, kunst & cultuur, sport, omgevingswet en water.

Joseph is contactpersoon van de PvdA Stichtse Vecht voor Loenen ad Vecht, Loenersloot, Vreeland, Nigtevecht, Nieuwersluis, Maarssen-dorp en Oud Zuilen.

Nevenfuncties

Bezoldigd:

  • keeperstrainer SDZ Amsterdam

Onbezoldigd:

  • lid Raad van kerken Loenen aan de Vecht
  • vice voorzitter Locatieraad Ludgerus geloofgemeenschap
  • secretaris - penningmeester Ethiopisch Ned. Vriendschap Vereniging (ENVV)
  • lid redactie digitale nieuwsbrief Ethiopie

Functie historie

2022

  • 29 mrt. 2018 - 30 mrt. 2022 gemeenteraadslid, Gemeenteraad
  • 29 mrt. 2018 - 30 mrt. 2022 raadslid, tevens fractievoorzitter, PvdA
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens