Kenneth Romp

Sprekers fragmenten:

Commissie Bestuur en Financiën 19 mei 2020 19:30 uur

Commissie Bestuur en Financiën 11 februari 2020 19:30 uur

Commissie Bestuur en Financiën 15 oktober 2019 19:30 uur

Commissie Bestuur en Financiën 25 juni 2019 19:30 uur

Commissie Sociaal Domein 21 mei 2019 21:30 uur

Commissie Bestuur en Financiën 21 mei 2019 19:30 uur

Commissie Bestuur en Financiën 24 januari 2019 18:00 uur

Commissie Bestuur en Financiën 04 december 2018 19:30 uur

Commissie Bestuur en Financiën 19 juni 2018 19:30 uur