Lokaal Liberaal

Stemgedrag (42 stemmingen)

Legenda

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Aangehouden Ingetrokken Stemmen staken
2020
Datum Onderwerp Voor Tegen Afwezig Uitslag
15 juli 2020 15. M 15.1 Streekbelangen inzake Watertoren -versie 290620 0 7 1
15 juli 2020 14. M 14.1 Maarssen 2000, HVV, GL en SB - Coronafonds behoud lokale cultureel maatschappelijke voorzieningen 0 7 1
15 juli 2020 13. rbs Contour Ruimtelijk Economisch Programma 7 0 1
15 juli 2020 M 13.3 M2000 VVD - beperken cumulatie geluidseffecten 7 0 1
15 juli 2020 13. M 13.2 GL SV, M 2000, SB en VVD - aanscherpingen denkrichtingen Loenersloot 7 0 1
15 juli 2020 13. M 13.1 GL, M 2000 en SB inzake raad blijft aan zet, ook bij U10 samenwerking -versie 140720 7 0 1
14 juli 2020 12. M 12.1 CDA, LL, VVD en PvdA - Randvoorwaarden Onttrekkingsbesluit 8 0 0
14 juli 2020 6.a rbs Bekrachtiging geheimhouding memo weigering onttrekkingsbesluit 8 0 0
14 juli 2020 16. M 16.1 HVV, M2000 en PVV Vreemd aan de orde van de dag inzake terrassenbeleid 2020 raad 140720 8 0 0
14 juli 2020 12. rbs Onttrekkingsbesluit deel oprit Maarssenbroekse Slag 0 8 0
14 juli 2020 11. rbs Jaarstukken 2019 8 0 0
8 juli 2020 9. Motie M 9.1 M2000 GL HVV en CU-SGP - Vindbaarheid en bekendheid Individuele Studietoeslag- doelbereik te vergroten 6 0 2
8 juli 2020 9. rbs Individuele Studietoeslag 6 0 2
8 juli 2020 8. M 8.1 Streekbelangen, Maarssen2000 en HVV - behoud dorpshuizen en wijkcentra 6 0 2
8 juli 2020 8. A1 Amendement Maarssen 2000 - HVV 0 6 2
8 juli 2020 8. rbs Strategische koers dorpshuizen en wijkcentra 6 0 2
7 juli 2020 4a. Amendement A1. Streekbelangen M2000 HVV PVV - CWP ja mits 07072020 0 7 1
7 juli 2020 4a. Motie VVD CDA PvdA Lokaal Liberaal inzake addendum op collegeprogramma raad 070720 7 0 1
9 juni 2020 20. Motie Streekbelangen e.a. - openbare inclusieve toiletten (20200608) 8 0 0
9 juni 2020 M 19.2 GL - Leefklimaat Stichtse Vecht (aangehouden) 0 8 0
9 juni 2020 M 19.1 Streekbelangen e.a. - Nieuwe kaders voor route duurzaamheid (aangehouden) 8 0 0
9 juni 2020 18. rbs Rekenkameronderzoek gebiedsgericht werken 8 0 0
9 juni 2020 18. A 1. CUSGP en GL Raadsbesluit Rekenkameronderzoek gebiedsgericht werken besluitpunten 3 en 4 vervallen 8 0 0
9 juni 2020 7. rbs 2 Subsidieprogramma 2021-2024 8 0 0
9 juni 2020 7. rbs 1 Subsidieprogramma 2021-2024 8 0 0
9 juni 2020 7.A1 Amendement Maarssen 2000 PvdA,HVV en Streekbelangen 8 0 0
3 juni 2020 17. A 2 ChristenUnie-SGP e.a. Subsidieregeling Stimuleringsfonds Duurzaamheid geen bedragen meenemen naar volgend jaar 8 0 0
3 juni 2020 17. A 1 M2000 en VVD - Subsidieregeling Stimuleringsfonds Duurzaamheid 0 8 0
3 juni 2020 17. rbs Subsidieregeling stimuleringsfonds duurzaamheid 0 8 0
3 juni 2020 16. M1 Motie GroenLinks e.a. - Integraal Beleidskader Sociaal Domein 8 0 0
3 juni 2020 16. A2 Amendement ChristenUnie-SGP Integraal Kader Sociaal Domein geen opsommingen 8 0 0
3 juni 2020 16. rbs Integraal beleidskader sociaal domein 8 0 0
3 juni 2020 14. A9 Amendement GL SBK Planetenbaan Gezond Leefklimaat 8 0 0
3 juni 2020 14. A 8 Amendement GL SBK Planetenbaan Klimaatadaptief Bouwen 8 0 0
3 juni 2020 14. A 7 Amendement Streekbelangen maximeren aantal woningen 8 0 0
3 juni 2020 14. A 6 Amendement PVV en Het Vechtse Verbond - Aanpassing kantoorbestemming Kwadrant - raad 2-6-2020 8 0 0
3 juni 2020 14. A 5 Amendement Lokaal Liberaal, Het Vechtse Verbond en Maarssen 2000 - Werkgelegenheid kantoorpand Fujitsu Het Kwadrant -raad 2-6-2020 8 0 0
3 juni 2020 14. A 4 Amendement Lokaal Liberaal, Maarssen 2000 en Het Vechtse Verbond - Randvoorwaarde toerit Maarssenbroekse Slag - raad 2-6-2020 8 0 0
3 juni 2020 14. A 3 Amendement Lokaal Liberaal en Het Vechtse Verbond - Woningmix Planetenbaan - raad 2-6-2020 8 0 0
3 juni 2020 14. A 2 Amendement Lokaal Liberaal Het Vechtse Verbond - Parkeernormen Planetenbaan - raad 2-6-2020 8 0 0
3 juni 2020 14. A 1 Amendement Lokaal Liberaal, Maarssen 2000 en Het Vechtse Verbond - Maximum hoogte woningbouw planetenbaan - raad 2-6-2020 8 0 0
3 juni 2020 14. rbs Stedenbouwkundig kader en randvoorwaarden Planetenbaan en het Kwadrant Maarssenbroek 8 0 0