Maarten van Dijk

Maarten van Dijk

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt (qualitate qua):  Lid algemeen bestuur Recreatieschap Stichtse Groenlanden

 • Lid dagelijks bestuur Recreatieschap Stichtse Groenlanden
 • Lid  en plaatsvervangend voorzitter algemeen bestuur Plassenschap Loosdrecht e.o.
 • Lid en plaatsvervangend voorzitter dagelijks bestuur Plassenschap Loosdrecht e.o.
 • Lid namens dagelijks bestuur Plassenschap Loosdrecht  van het bestuur Recreatie Midden Nederland
 • Lid Gebiedscommissie Utrecht West
 • Lid algemeen bestuur van Vereniging van Nederlandse Gemeenten afdeling Utrecht
 • Mede-trekker Economic Board Utrecht/ Regionale Ontwikkelingsmaatschappij binnen de U10/U16
 • Plaatsvervangend lid bestuur Stichting Urgentieverlening West-Utrecht

Nevenfuncties niet uit hoofde van het ambt :  


Bezoldigd

 • Geen
 • Gemeente Amsterdam (politiek verlof)

Onbezoldigd

 • geen