Marja van Gaalen

Stemgedrag (65 stemmingen)

Legenda

Stem:

Voor Tegen Afwezig

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Aangehouden Ingetrokken Stemmen staken
2020
Datum Onderwerp Stem Uitslag
11 november 2020 7. M. 7.1 Motie VVD inzake subsidie afkoppelen regenwater en groene daken 5-11-20
11 november 2020 6. rbs Gemeentefonds Septembercirculaire 2020
11 november 2020 6. A 6.2. VVD en LL begroting inzake taakstelling Vitale Coalitie
11 november 2020 6. A 6.1.B PvdA en SB e.a. Begroting inzake pas op de plaats mbt subsidiekorting vitale coalitie
11 november 2020 6. A 6.1.A GL Begroting inzake pas op de plaats mbt subsidiekorting vitale coalitie
11 november 2020 5. GroenLinks motie van treurnis nov 2020 (begroting SD)
11 november 2020 5. rbs Programmabegroting 2021
11 november 2020 5. M 5.12 Motie PVV en Samen Stichtse Vecht inzake vrijheid van meningsuiting
11 november 2020 5. M 5.10 Motie ChristenUnie-SGP en Samen Stichtse Vecht Begroting 2021 inzake kostendekking verkeersregelaar De Strook
11 november 2020 5. M 5.9 PVV en LL - begroting inzake onderzoek naar kosten omgekeerd inzamelen afval
11 november 2020 5. M 5.8 Motie Streekbelangen Begroting gemeentelijke organisatie klimaatneutraal
11 november 2020 5. M 5.7 Motie ChristenUnie-SGP e.a. Begroting 2021 inzake Tevredenheid over volledige proces
11 november 2020 5. M 5.6 Motie GL SV e.a. Begroting inzake lokale opdrachten naar voren en meet resultaten
11 november 2020 5. M 5.5 Motie GL SV e.a. - Begroting inzake no regret
11 november 2020 M 5.4 Motie Streekbelangen e.a. - Begroting inzake subsidieverwerving
11 november 2020 5. M 5.3 Motie Streekbelangen e.a. Begroting inzake buitensport
11 november 2020 5. M 5.2 Motie Streekbelangen e.a. - Begroting inzake zwembaden
11 november 2020 5. M 5.1 Motie Streekbelangen e.a. - Begroting inzake afval
11 november 2020 5. A 5.4 ChristenUnie-SGP e.a. -begroting inzake Mantelzorgcompliment een vaste waarde
11 november 2020 5. A 5.3 ChristenUnie-SGPe.a. - begroting inzake Tariefstijging zwembaden geen dekking
11 november 2020 5. A 5.2 LL e.a. Begroting 2021 inzake kinderboerderijen
11 november 2020 5. A 5.1 SB e.a. - Begroting inzake tekort Recreatie Midden Nederland
4 november 2020 16. M 16.1 GL e.a. - aanpassing N201
4 november 2020 15. rbs Beheerplan gemeentelijk vastgoedbeheer
4 november 2020 14. rbs Vastgoednota 2020 (hersteld 231104)
4 november 2020 14. M 2. Motie PvdA e.a. inzake Vastgoednota 2020
4 november 2020 14. M 1. Motie PVV, HVV en Samen Stichtse Vecht inzake sluiting zwembad Breukelen
4 november 2020 14. A 11. Amendement SSV en HVV Vastgoednota 2020 opsomming juridische kaders verkoop van vastgoed aanscherpen en positie raad verstevigen
4 november 2020 14. A 10. Amendement SSV en HVV Vastgoednota 2020 de juridische kaders voor de verkoop van vastgoed aan te scherpen en de positie van de raad te verstevigen
4 november 2020 14. A 9. Amendement SSV, HVV en SB Vastgoednota 2020 het advies op te volgen van de Sportraad en het onderhoudsniveau vast te stellen en niet een streefniveau
4 november 2020 14. A 8. Amendement SSV en HVV Vastgoednota 2020 aan te laten sluiten bij de uitgangspunten op gemeentelijk vastgoed en vastgoedmanagement zoals in IVAB zijn vastgesteld
4 november 2020 14. A 7. Amendement HVV en SSV sanitaire ruimtes woonwagenstandplaatsen
4 november 2020 14. A 5. ChristenUnie-SGP, HVV, SVV en GL Vastgoednota 2020 uitbreiding randvoorwaarden met Right to Challenge en IVAB
4 november 2020 14. A 4. ChristenUnie-SGP en HVV en Samen Stichtse Vecht Vastgoednota 2020 achterstallig onderhoud direct oppakken
4 november 2020 14. A 3. ChristenUnie-SGP en HVV en Samen Stichtse Vecht In Vastgoednota 2020 ook nadelen regieorganisatie noemen
4 november 2020 14. A 2. ChristenUnie-SGP en HVV enSamen Stichtse Vecht Vastgoednota 2020 visie uitbreiden met leefbaarheid en social
4 november 2020 14. A 1. Samen Stichtse Vecht e.a. Vastgoednota
4 november 2020 13. rbs Vaststellen bestemmingsplan Wilhelminastraat 31-35 te Breukelen
4 november 2020 13. M 13.1 Motie Streekbelangen e.a. inzake Wilhelminastraat
4 november 2020 13. A 13.2 Amendendement HVV inzake BP Wilheminastraat parkeren
4 november 2020 13. A 13.1 Amendement HVV inzake BP Wilheminastraat goothoogte en kleur
3 november 2020 11. rbs Burgerinitiatief rust in ons buitengebied - Hondenkennel Rijksstraatweg 188 Loenen ad Vecht
3 november 2020 12. rbs Verklaring van geen bedenkingen, omgevingsvergunning hondenpension, Rijksstraatweg 188 te Loenen aan de Vecht
30 september 2020 26. M 26.1 Samen Stichtse Vecht e.a. - korte metten met oneigenlijk woongebruik
30 september 2020 25. Motie M 25.1 CDA e.a. - Welke sporter verdient een podium - gewijzigd versie 250920
30 september 2020 24. M 24.1 Motie PvdA e.a. - Afschaffen verhuurdersheffing woningcorporaties
30 september 2020 23. rbs Beleidsplan openbare verlichting 2020
30 september 2020 23. M 23.2 VVD, e.a. - Licht in de duisternis
30 september 2020 23. M 23.1 VVD, e.a. - Beleidsplan openbare verlichting 2020
30 september 2020 20. rbs Vaststelling bestemmingsplan Harmonieplein Kindcentrum 0-12 jaar
30 september 2020 19. rbs Onderwijsvoorziening Zuilense Vecht
30 september 2020 19. M 19.1 Motie VVD e.a. onderwijshuisvesting
29 september 2020 22. rbs Opgave duurzame elektriciteit Stichtse Vecht
29 september 2020 21. rbs Ontwerp RESU16
29 september 2020 21. M 21.9 Motie Streekbelangen e.a. - Stichtse Vecht
29 september 2020 21. M 21.8 Motie HVV e.a. verbieden windturbines gebieden rond het Gein en Vechtgebied en Hollandse Waterlinie
29 september 2020 21. M 21.7 Motie GL e.a. - Eerlijke participatie
29 september 2020 21. M 21.6 Motie PVV e.a. - Communiceer de RES met de burger
29 september 2020 21. M 21.5 Motie PVV e.a. - Leg toekomstige windmolenplannen stil
29 september 2020 21. M 21.4 Motie PVV - Referendum over de RES U16
29 september 2020 21. M 21.3 Motie PVV en HVV - Geen zonneakker op landbouwgrond
29 september 2020 21. M 21.2 Motie Streekbelangen e.a. - Opgave duurzame elektriciteit Stichtse Vecht– publiekrechtelijke bevoegdheid
29 september 2020 21. M 21.1 Motie Streekbelangen e.a. - Besluitvorming RES U16
29 september 2020 21. A 21.2 Amendement Streekbelangen e.a. - Bod RES regio - publiekrechtelijke bevoegdheid v. 20200924
29 september 2020 21. A 21.1 Amendement Streekbelangen e.a. - Bod RES regio - disclaimers
40 25 0