Pim van Rossum

Pim van Rossum

Bezoldigd:

  • docent Maatschappijleer en Levensbeschouwelijke Vorming op het Niftarlake College te Maarssen

Onbezoldigd:

  • voorzitter Oranjevereniging Loenen;
  • bestuurslid wielerronde van Vreeland;
  • chauffeur The Union Cycliste Internationale (UCI)-Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU).
  • Bondsraadslid ANWB, provincie Utrecht;