PVV

Stemgedrag (155 stemmingen)

Legenda

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Aangehouden Ingetrokken Stemmen staken
2021
2020
Datum Onderwerp Voor Tegen Afwezig Uitslag
30 maart 2021 M. 17.1 Lokaal Liberaal inzake KNIL graven 0 1 0
30 maart 2021 M 16.1 Streekbelangen e.a. - Regiovisie Utrecht West 0 1 0
30 maart 2021 M 15.1 HVV Verruiming giften toestaan in de Bijstand versie 25 maart 2021 aanpassing bedrag 1 0 0
30 maart 2021 14. rbs Beleidsplan Samen in actie tegen armoede en schulden – Minima- en schuldhulpverleningsbeleid 2021-2024 1 0 0
30 maart 2021 A 14.2 CU-SGP e.a. inzake Beleidsplan - Doelstelling 1 0 1 0
30 maart 2021 A. 14.1 PVV inzake beslistermijn schuldhulpverlening 1 0 0
30 maart 2021 13. rbs Beleidsplan Waardevol Toerisme 1 0 0
30 maart 2021 A 13.6 Amendement GL e.a. - Beleidsplan Waardevol Toerisme - Verbreding principe 3 duurzaam toerisme 0 1 0
30 maart 2021 A 13.5 Amendement GL e.a. waardevol toerisme doelstelling passend bij kwaliteitstoerist 0 1 0
30 maart 2021 A 13.4 Amendement ChU-SGP e.a. - Beleidsplan Waardevol Toerisme - Principe 6 0 1 0
30 maart 2021 A 13.3 Amendement ChU-SGP e.a. - Beleidsplan Waardevol Toerisme - Principe 1 0 1 0
30 maart 2021 A 13.2 Amendement ChU-SGP e.a. - Beleidsplan Waardevol Toerisme - Beleidsthema V 0 1 0
30 maart 2021 A 13.1 Amendement SB e.a. Toegankelijke toerisme - leidend principe bij beleidsnota Waardevol Toerisme 1 0 0
30 maart 2021 12. rbs Beheerbeleidsplan civiele kunstwerken 2021-2025 1 0 0
30 maart 2021 12. M 12.1 SSV e.a. geluidswaarden meenemen in kwaliteitsbepaling 1 0 0
30 maart 2021 12. A 12.1 Amendement SSV e.a. - Beheerbeleidsplan civiele kunstwerken - optimale geluidsreductie 1 0 0
2 maart 2021 15. M 15.1 Motie CDA e.a. - Verkeersveiligheid N402 nabij Sportpark de Heul 1 0 0
2 maart 2021 13. rbs Vaststellen kaders ontwikkeling Haarrijnweg 5 Maarssen 0 1 0
2 maart 2021 13. A 13.1 PVV inzake vaststellen kaders Haarrijnweg 5 Maarssen 1 0 0
2 maart 2021 12. rbs bp Zogweteringlaan ong. (naast 2) en Gageldijk ter hoogte van 119 te Maarssen 0 1 0
2 maart 2021 9. rbs Bekrachtiging geheimhouding lijst coronacompensatie 0 1 0
2 maart 2021 8. M 16.1 PVV e.a. - Vrijwillig testen 1 0 0
26 januari 2021 Motie GL - versnellen woningbouw 0 1 0
26 januari 2021 M 16.1 PVV e.a. - Vrijwillig testen 1 0 0
26 januari 2021 M 15.1 SB e.a. - drive-thru stemstraat als stembureau verkiezingen maart 2021 1 0 0
26 januari 2021 14. Motie GL - versnellen woningbouw 0 1 0
26 januari 2021 13. rbs 8e wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (gewijzigd na cie 12-1-2021) 1 0 0
26 januari 2021 A 13.2 VVD e.a. - APV inzake vergunningplicht voor kamerhuur 1 0 0
26 januari 2021 A 13.1 VVD e.a. - APV inzake Tegengaan onveilig, niet leefbaar en malafide ondernemersklimaat 1 0 0