Rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie van gemeente Stichtse Vecht is een onafhankelijke commissie die de gemeenteraad ondersteunt bij haar controlerende en kaderstellende taak. De Rekenkamercommissie wil bijdragen aan meer inzicht in de prestaties van de gemeente en als het nodig is aanbevelingen doen voor de toekomst.

Leden

Foto van Gerth Molenaar Gerth Molenaar (voorzitter)
Foto van Robert Olieman Robert Olieman (vicevoorzitter)
Foto van Jacqueline Willenborg Jacqueline Willenborg (ambtelijk secretaris)