Ron Druppers

Stemgedrag (139 stemmingen)

Legenda

Stem:

Voor Tegen Afwezig

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Aangehouden Ingetrokken Stemmen staken
2021
2020
Datum Onderwerp Stem Uitslag
2 maart 2021 15. M 15.1 Motie CDA e.a. - Verkeersveiligheid N402 nabij Sportpark de Heul
2 maart 2021 13. rbs Vaststellen kaders ontwikkeling Haarrijnweg 5 Maarssen
2 maart 2021 13. A 13.1 PVV inzake vaststellen kaders Haarrijnweg 5 Maarssen
2 maart 2021 12. rbs bp Zogweteringlaan ong. (naast 2) en Gageldijk ter hoogte van 119 te Maarssen
2 maart 2021 9. rbs Bekrachtiging geheimhouding lijst coronacompensatie
2 maart 2021 8. M 16.1 PVV e.a. - Vrijwillig testen
26 januari 2021 Motie GL - versnellen woningbouw
26 januari 2021 M 16.1 PVV e.a. - Vrijwillig testen
26 januari 2021 M 15.1 SB e.a. - drive-thru stemstraat als stembureau verkiezingen maart 2021
26 januari 2021 14. Motie GL - versnellen woningbouw
26 januari 2021 13. rbs 8e wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (gewijzigd na cie 12-1-2021)
26 januari 2021 A 13.2 VVD e.a. - APV inzake vergunningplicht voor kamerhuur
26 januari 2021 A 13.1 VVD e.a. - APV inzake Tegengaan onveilig, niet leefbaar en malafide ondernemersklimaat
0 0 13