Streekbelangen

Stemgedrag (126 stemmingen)

Legenda

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Aangehouden Ingetrokken Stemmen staken
2020
Datum Onderwerp Voor Tegen Afwezig Uitslag
16 december 2020 M. 24.1 Behoud Bankfilialen voor Stichtse Vecht 16 dec 2020 3 0 0
16 december 2020 M 23.1 HVV e.a. mantelzorgers alsnog in het zonnetje 3 0 0
16 december 2020 M 21.1. PvdA e.a. Motie Aansluiten Coalition of the Willing 3 0 0
15 december 2020 20. rbs Concept digitale beleidskader zonnevelden gemeente Stichtse Vecht 0 3 0
15 december 2020 M 20.2 GL e.a. - zuinig op ons agrarisch landschap 3 0 0
15 december 2020 M 20.1 GL e.a. Verkennen prioritering van ingebrachte plannen initiatieven zonneweiden 0 3 0
15 december 2020 19. rbs Beleidsplan Stichtse Vecht op weg naar nieuwe energie 3 0 0
15 december 2020 M 19.5 SB e.a. - Leveringszekerheid 3 0 0
15 december 2020 M 19.4 LL e.a. - vele kleintjes maken een grote 3 0 0
15 december 2020 M 19.3 GL e.a. - kleine windmolens 0 3 0
15 december 2020 M 19.2 GL e.a. - inzake hub hub hub waar een wil is is een weg 3 0 0
15 december 2020 M 19.1 GL e.a. Aanjagende rol bij zonneopwekking op geluidsschermen en geluidswallen 2 1 0
15 december 2020 A 19.6 SB e.a. - gevels 3 0 0
15 december 2020 A 19.5 SB e.a. - betaalbaarheid - kostenstijging 3 0 0
15 december 2020 A 19.4 SB e.a. - betaalbaarheid 3 0 0
15 december 2020 A 19.3 SB e.a.- financiële randvoorwaarde 3 0 0
15 december 2020 A 19.2 A LL e.a. Schrappen volumevermelding zonnevelden 3 0 0
15 december 2020 A 19.1 A GL e.a. - uitgangspunt betaalbaarheid 0 3 0
15 december 2020 18. Rbs Burgerinitiatief 2 1 0
11 november 2020 M 5.4 Motie Streekbelangen e.a. - Begroting inzake subsidieverwerving 3 0 0
11 november 2020 5. GroenLinks motie van treurnis nov 2020 (begroting SD) 0 3 0
11 november 2020 7. M. 7.1 Motie VVD inzake subsidie afkoppelen regenwater en groene daken 5-11-20 3 0 0
11 november 2020 6. rbs Gemeentefonds Septembercirculaire 2020 3 0 0
11 november 2020 6. A 6.2. VVD en LL begroting inzake taakstelling Vitale Coalitie 0 3 0
11 november 2020 6. A 6.1.B PvdA en SB e.a. Begroting inzake pas op de plaats mbt subsidiekorting vitale coalitie 3 0 0
11 november 2020 6. A 6.1.A GL Begroting inzake pas op de plaats mbt subsidiekorting vitale coalitie 0 3 0
11 november 2020 5. rbs Programmabegroting 2021 3 0 0
11 november 2020 5. M 5.12 Motie PVV en Samen Stichtse Vecht inzake vrijheid van meningsuiting 3 0 0
11 november 2020 5. M 5.10 Motie ChristenUnie-SGP en Samen Stichtse Vecht Begroting 2021 inzake kostendekking verkeersregelaar De Strook 0 3 0
11 november 2020 5. M 5.9 PVV en LL - begroting inzake onderzoek naar kosten omgekeerd inzamelen afval 3 0 0
11 november 2020 5. M 5.8 Motie Streekbelangen Begroting gemeentelijke organisatie klimaatneutraal 3 0 0
11 november 2020 5. M 5.7 Motie ChristenUnie-SGP e.a. Begroting 2021 inzake Tevredenheid over volledige proces 3 0 0
11 november 2020 5. M 5.6 Motie GL SV e.a. Begroting inzake lokale opdrachten naar voren en meet resultaten 3 0 0
11 november 2020 5. M 5.5 Motie GL SV e.a. - Begroting inzake no regret 3 0 0
11 november 2020 5. M 5.3 Motie Streekbelangen e.a. Begroting inzake buitensport 3 0 0
11 november 2020 5. M 5.2 Motie Streekbelangen e.a. - Begroting inzake zwembaden 3 0 0
11 november 2020 5. M 5.1 Motie Streekbelangen e.a. - Begroting inzake afval 3 0 0
11 november 2020 5. A 5.4 ChristenUnie-SGP e.a. -begroting inzake Mantelzorgcompliment een vaste waarde 3 0 0
11 november 2020 5. A 5.3 ChristenUnie-SGPe.a. - begroting inzake Tariefstijging zwembaden geen dekking 3 0 0
11 november 2020 5. A 5.2 LL e.a. Begroting 2021 inzake kinderboerderijen 3 0 0
11 november 2020 5. A 5.1 SB e.a. - Begroting inzake tekort Recreatie Midden Nederland 3 0 0
4 november 2020 16. M 16.1 GL e.a. - aanpassing N201 3 0 0
4 november 2020 15. rbs Beheerplan gemeentelijk vastgoedbeheer 3 0 0
4 november 2020 14. rbs Vastgoednota 2020 (hersteld 231104) 3 0 0
4 november 2020 14. M 2. Motie PvdA e.a. inzake Vastgoednota 2020 0 3 0
4 november 2020 14. M 1. Motie PVV, HVV en Samen Stichtse Vecht inzake sluiting zwembad Breukelen 3 0 0
4 november 2020 14. A 11. Amendement SSV en HVV Vastgoednota 2020 opsomming juridische kaders verkoop van vastgoed aanscherpen en positie raad verstevigen 3 0 0
4 november 2020 14. A 10. Amendement SSV en HVV Vastgoednota 2020 de juridische kaders voor de verkoop van vastgoed aan te scherpen en de positie van de raad te verstevigen 0 3 0
4 november 2020 14. A 9. Amendement SSV, HVV en SB Vastgoednota 2020 het advies op te volgen van de Sportraad en het onderhoudsniveau vast te stellen en niet een streefniveau 3 0 0
4 november 2020 14. A 8. Amendement SSV en HVV Vastgoednota 2020 aan te laten sluiten bij de uitgangspunten op gemeentelijk vastgoed en vastgoedmanagement zoals in IVAB zijn vastgesteld 0 3 0
4 november 2020 14. A 7. Amendement HVV en SSV sanitaire ruimtes woonwagenstandplaatsen 0 3 0
4 november 2020 14. A 5. ChristenUnie-SGP, HVV, SVV en GL Vastgoednota 2020 uitbreiding randvoorwaarden met Right to Challenge en IVAB 3 0 0
4 november 2020 14. A 4. ChristenUnie-SGP en HVV en Samen Stichtse Vecht Vastgoednota 2020 achterstallig onderhoud direct oppakken 3 0 0
4 november 2020 14. A 3. ChristenUnie-SGP en HVV en Samen Stichtse Vecht In Vastgoednota 2020 ook nadelen regieorganisatie noemen 3 0 0
4 november 2020 14. A 2. ChristenUnie-SGP en HVV enSamen Stichtse Vecht Vastgoednota 2020 visie uitbreiden met leefbaarheid en social 3 0 0
4 november 2020 14. A 1. Samen Stichtse Vecht e.a. Vastgoednota 3 0 0
4 november 2020 13. rbs Vaststellen bestemmingsplan Wilhelminastraat 31-35 te Breukelen 3 0 0
4 november 2020 13. M 13.1 Motie Streekbelangen e.a. inzake Wilhelminastraat 3 0 0
4 november 2020 13. A 13.2 Amendendement HVV inzake BP Wilheminastraat parkeren 0 3 0
4 november 2020 13. A 13.1 Amendement HVV inzake BP Wilheminastraat goothoogte en kleur 0 3 0
3 november 2020 12. rbs Verklaring van geen bedenkingen, omgevingsvergunning hondenpension, Rijksstraatweg 188 te Loenen aan de Vecht 3 0 0
3 november 2020 11. rbs Burgerinitiatief rust in ons buitengebied - Hondenkennel Rijksstraatweg 188 Loenen ad Vecht 3 0 0
30 september 2020 26. M 26.1 Samen Stichtse Vecht e.a. - korte metten met oneigenlijk woongebruik 3 0 0
30 september 2020 25. Motie M 25.1 CDA e.a. - Welke sporter verdient een podium - gewijzigd versie 250920 3 0 0
30 september 2020 24. M 24.1 Motie PvdA e.a. - Afschaffen verhuurdersheffing woningcorporaties 1 2 0
30 september 2020 23. rbs Beleidsplan openbare verlichting 2020 3 0 0
30 september 2020 23. M 23.2 VVD, e.a. - Licht in de duisternis 3 0 0
30 september 2020 23. M 23.1 VVD, e.a. - Beleidsplan openbare verlichting 2020 3 0 0
30 september 2020 20. rbs Vaststelling bestemmingsplan Harmonieplein Kindcentrum 0-12 jaar 3 0 0
30 september 2020 19. rbs Onderwijsvoorziening Zuilense Vecht 3 0 0
30 september 2020 19. M 19.1 Motie VVD e.a. onderwijshuisvesting 3 0 0
29 september 2020 22. rbs Opgave duurzame elektriciteit Stichtse Vecht 3 0 0
29 september 2020 21. rbs Ontwerp RESU16 3 0 0
29 september 2020 21. M 21.9 Motie Streekbelangen e.a. - Stichtse Vecht 3 0 0
29 september 2020 21. M 21.8 Motie HVV e.a. verbieden windturbines gebieden rond het Gein en Vechtgebied en Hollandse Waterlinie 3 0 0
29 september 2020 21. M 21.7 Motie GL e.a. - Eerlijke participatie 0 3 0
29 september 2020 21. M 21.6 Motie PVV e.a. - Communiceer de RES met de burger 0 3 0
29 september 2020 21. M 21.5 Motie PVV e.a. - Leg toekomstige windmolenplannen stil 0 3 0
29 september 2020 21. M 21.4 Motie PVV - Referendum over de RES U16 0 3 0
29 september 2020 21. M 21.3 Motie PVV en HVV - Geen zonneakker op landbouwgrond 1 2 0
29 september 2020 21. M 21.2 Motie Streekbelangen e.a. - Opgave duurzame elektriciteit Stichtse Vecht– publiekrechtelijke bevoegdheid 3 0 0
29 september 2020 21. M 21.1 Motie Streekbelangen e.a. - Besluitvorming RES U16 3 0 0
29 september 2020 21. A 21.2 Amendement Streekbelangen e.a. - Bod RES regio - publiekrechtelijke bevoegdheid v. 20200924 3 0 0
29 september 2020 21. A 21.1 Amendement Streekbelangen e.a. - Bod RES regio - disclaimers 3 0 0
15 juli 2020 15. M 15.1 Streekbelangen inzake Watertoren -versie 290620 3 0 0
15 juli 2020 14. M 14.1 Maarssen 2000, HVV, GL en SB - Coronafonds behoud lokale cultureel maatschappelijke voorzieningen 3 0 0
15 juli 2020 13. rbs Contour Ruimtelijk Economisch Programma 3 0 0
15 juli 2020 M 13.3 M2000 VVD - beperken cumulatie geluidseffecten 3 0 0
15 juli 2020 13. M 13.2 GL SV, M 2000, SB en VVD - aanscherpingen denkrichtingen Loenersloot 3 0 0
15 juli 2020 13. M 13.1 GL, M 2000 en SB inzake raad blijft aan zet, ook bij U10 samenwerking -versie 140720 3 0 0
14 juli 2020 12. M 12.1 CDA, LL, VVD en PvdA - Randvoorwaarden Onttrekkingsbesluit 3 0 0
14 juli 2020 6.a rbs Bekrachtiging geheimhouding memo weigering onttrekkingsbesluit 3 0 0
14 juli 2020 16. M 16.1 HVV, M2000 en PVV Vreemd aan de orde van de dag inzake terrassenbeleid 2020 raad 140720 3 0 0
14 juli 2020 12. rbs Onttrekkingsbesluit deel oprit Maarssenbroekse Slag 0 3 0
14 juli 2020 11. rbs Jaarstukken 2019 3 0 0
8 juli 2020 9. Motie M 9.1 M2000 GL HVV en CU-SGP - Vindbaarheid en bekendheid Individuele Studietoeslag- doelbereik te vergroten 1 0 2
8 juli 2020 9. rbs Individuele Studietoeslag 1 0 2
8 juli 2020 8. M 8.1 Streekbelangen, Maarssen2000 en HVV - behoud dorpshuizen en wijkcentra 1 0 2
8 juli 2020 8. A1 Amendement Maarssen 2000 - HVV 1 0 2
8 juli 2020 8. rbs Strategische koers dorpshuizen en wijkcentra 1 0 2
7 juli 2020 4a. Amendement A1. Streekbelangen M2000 HVV PVV - CWP ja mits 07072020 2 0 1
7 juli 2020 4a. Motie VVD CDA PvdA Lokaal Liberaal inzake addendum op collegeprogramma raad 070720 2 0 1
9 juni 2020 20. Motie Streekbelangen e.a. - openbare inclusieve toiletten (20200608) 3 0 0
9 juni 2020 M 19.2 GL - Leefklimaat Stichtse Vecht (aangehouden) 0 3 0
9 juni 2020 M 19.1 Streekbelangen e.a. - Nieuwe kaders voor route duurzaamheid (aangehouden) 3 0 0
9 juni 2020 18. rbs Rekenkameronderzoek gebiedsgericht werken 3 0 0
9 juni 2020 18. A 1. CUSGP en GL Raadsbesluit Rekenkameronderzoek gebiedsgericht werken besluitpunten 3 en 4 vervallen 3 0 0
9 juni 2020 7. rbs 2 Subsidieprogramma 2021-2024 3 0 0
9 juni 2020 7. rbs 1 Subsidieprogramma 2021-2024 3 0 0
9 juni 2020 7.A1 Amendement Maarssen 2000 PvdA,HVV en Streekbelangen 3 0 0
3 juni 2020 17. A 2 ChristenUnie-SGP e.a. Subsidieregeling Stimuleringsfonds Duurzaamheid geen bedragen meenemen naar volgend jaar 2 0 1
3 juni 2020 17. A 1 M2000 en VVD - Subsidieregeling Stimuleringsfonds Duurzaamheid 2 0 1
3 juni 2020 17. rbs Subsidieregeling stimuleringsfonds duurzaamheid 2 0 1
3 juni 2020 16. M1 Motie GroenLinks e.a. - Integraal Beleidskader Sociaal Domein 2 0 1
3 juni 2020 16. A2 Amendement ChristenUnie-SGP Integraal Kader Sociaal Domein geen opsommingen 0 2 1
3 juni 2020 16. rbs Integraal beleidskader sociaal domein 2 0 1
3 juni 2020 14. A9 Amendement GL SBK Planetenbaan Gezond Leefklimaat 2 0 1
3 juni 2020 14. A 8 Amendement GL SBK Planetenbaan Klimaatadaptief Bouwen 2 0 1
3 juni 2020 14. A 7 Amendement Streekbelangen maximeren aantal woningen 2 0 1
3 juni 2020 14. A 6 Amendement PVV en Het Vechtse Verbond - Aanpassing kantoorbestemming Kwadrant - raad 2-6-2020 2 0 1
3 juni 2020 14. A 5 Amendement Lokaal Liberaal, Het Vechtse Verbond en Maarssen 2000 - Werkgelegenheid kantoorpand Fujitsu Het Kwadrant -raad 2-6-2020 2 0 1
3 juni 2020 14. A 4 Amendement Lokaal Liberaal, Maarssen 2000 en Het Vechtse Verbond - Randvoorwaarde toerit Maarssenbroekse Slag - raad 2-6-2020 2 0 1
3 juni 2020 14. A 3 Amendement Lokaal Liberaal en Het Vechtse Verbond - Woningmix Planetenbaan - raad 2-6-2020 2 0 1
3 juni 2020 14. A 2 Amendement Lokaal Liberaal Het Vechtse Verbond - Parkeernormen Planetenbaan - raad 2-6-2020 0 2 1
3 juni 2020 14. A 1 Amendement Lokaal Liberaal, Maarssen 2000 en Het Vechtse Verbond - Maximum hoogte woningbouw planetenbaan - raad 2-6-2020 0 2 1
3 juni 2020 14. rbs Stedenbouwkundig kader en randvoorwaarden Planetenbaan en het Kwadrant Maarssenbroek 2 0 1