Commissie Bestuur en Financiën 19 juni 2018 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten.
  vergroten verkleinen laden...
 • Tot uiterlijk woensdag 6 juni vóór 9.00 uur is het mogelijk vragen te stellen (aan griffie@stichtsevecht.nl) over de Programmarekening 2017.
  De gebundelde antwoorden worden uiterlijk op vrijdag 15 juni om 16.00 uur gepubliceerd in het BIS.

  Vragen over de Kadernota kunnen rechtstreeks aan de opsteller van het stuk worden gesteld. De vragenstellers krijgen dan rechtstreeks antwoord. Indien mogelijk worden de vragen en antwoorden gebundeld aangeboden.
  vergroten verkleinen laden...
 • De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn.
  vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter kan, gehoord de commissie, omstreeks 23.00 besluiten om de vergadering af te ronden of te schorsen. Bij schorsing wordt vergadering vervolgd op woensdag 20 juni, 19.30 uur.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Het is mogelijk om een beroep te doen op de regeling om een aanvullende rijksbijdrage bijstandverlening te krijgen; de "vangnetuitkering". De afgelopen maanden moest daarvoor onderzoek worden gedaan op basis van de uitgeven over 2017. De aanvraag moet voor de zomer worden ingediend en de raad moet daar mee instemmen.
  vergroten verkleinen laden...
 • In de programmarekening legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de uitgaven over 2017.

  Op 15 juni 2018 zijn de antwoorden op de technische vragen gepubliceerd.

  Doel bespreking: mogelijkheid tot debat en voorbereiding van de behandeling in de gemeenteraad.
  vergroten verkleinen laden...
 • In de Kadernota 2019 (Voorheen Voorjaarsnota) geeft het college financiële kaders aan voor de komende jaren.
  Het Collegewerkprogramma wordt, nadat de input is opgehaald, na het zomerreces ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Het Collegewerkprogramma is daarmee een opdracht van de Raad aan het huidige college. Daarom beperkt het college zich in deze Kadernota tot de financiële bijstellingen.

  Doel bespreking: debat en voorbereiding behandeling in de gemeenteraad; mogelijkheid om moties/amendementen aan te kondigen.
  vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter kan omstreeks 23.00 uur besluiten, gehoord de commissie, de vergadering af te ronden of te schorsen. Bij schorsing wordt de vergadering voortgezet op woensdag 20 juni, 19.30 uur.
  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)