Commissie Bestuur en Financiën 19 maart 2019 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • Spreekrecht

   
  geen documenten
  Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten. U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot maandag 18 maart, 12:00 uur.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Technische vragen

   
  geen documenten
  De commissieleden kunnen tot de dag voorafgaand aan de vergadering tot 12:00 uur technische vragen rechtstreeks via e-mail stellen aan de vakambtenaren. Op elk raadsvoorstel staat een e-mailadres.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Aanvangstijden

   
  geen documenten
  De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Overzicht openstaande toezeggingen

  Ter kennisname
  2 documenten
  De lijst van toezeggingen van portefeuillehouder Klomps en burgemeester Van Mastrigt worden doorgenomen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • In te stemmen met het addendum in aanvulling op de verkoopovereenkomst uit 2014 en de financiële aspecten zoals verwoord in het raadsbesluit.

  Het addendum is niet openbaar en alleen voor raads- en commissieleden digitaal in te zien.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De verantwoordingsrapportage BAG vaststellen en vrijgeven voor verantwoording aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De verantwoordingsrapportage Basis Registratie Grootschalige Topografie (BGT) vaststellen en vrijgeven voor verantwoording aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK).
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De Pioniersgroep doet in een memo een aantal voorstellen voor het doorontwikkelen van het vergadersysteem. Voorgesteld om tot en met juli met enkele aanpassingen proef te draaien en daarover na de zomervakantie een raadsconferentie te houden.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Inrichting nieuwe raadzaal met waardevolle symbolen

  Advies uitbrengen aan de raad
  2 documenten
  1. Vaststellen van de genoemde waardevolle symbolen en instemmen met de voorgestelde locatie van plaatsing, zoals aangegeven in het besluit.
  2. De werkgroep de opdracht geven dit nader uit te werken en met een eindvoorstel te komen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Sluiting

   
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)