Commissie Bestuur en Financiën 25 juni 2019 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot maandag 24 juni 2019, 12:00 uur.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het schema voor het stellen van technische vragen en de beantwoording is als volgt:
  Dinsdag 11 juni: Uiterlijk 9.00 uur aanleveren technische vragen door fracties bij de griffie@stichtsevecht.nl
  Woensdag 12: 19.00 – 20.00 uur Inloopspreekuur Kadernota 2020
  Vrijdag 21 juni: 17.00 uur versturen antwoorden op de raadsvragen door Griffie naar fracties ter voorbereiding op de commissie van 25/6
  Dinsdag 25 juni: 19.30 uur Commissiebehandeling Programmarekening 2018 en Kadernota 2020
  Dinsdag 9 juli: 19.30 Raadsbehandeling Programmarekening 2018 en Kadernota 2020
  vergroten verkleinen laden...
 • De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • In de programmarekening legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de uitgaven over 2018.

  De geheime bijlagen liggen ter inzage bij de griffie.

  Bespreking in blokken:
  blok 1 Bestuur, Veiligheid en Handhaving
  Blok 2 Fysiek domein
  blok 3 Sociaal en Samenleving.

  Doel bespreking: mogelijkheid tot debat en voorbereiding van de behandeling in de gemeenteraad.
  vergroten verkleinen laden...
 • In de Kadernota 2020 geeft het college financiële kaders aan voor de komende jaren.

  Doel bespreking: debat en voorbereiding behandeling in de gemeenteraad; mogelijkheid om moties/amendementen aan te kondigen.

  Bespreking in blokken:
  blok 1 Bestuur en Veiligheid
  Blok 2 Fysiek
  blok 3 Sociaal en Samenleving.

  Inloopspreekuur Kadernota 2020
  Omdat de Kadernota 2020 inhoudelijk een omvattend document is, verzorgt de ambtelijke organisatie op 12 juni een inloopspreekuur.
  Deze bijeenkomst stelt u in de gelegenheid om technische vragen te stellen over de Kadernota ter voorbereiding op de commissiebehandeling van 25 juni.
  Per beleidsprogramma (bestuur, veiligheid, fysiek, sociaal en samenleving) staat een aparte tafel klaar inclusief ambtelijke ondersteuning om uw vragen te beantwoorden
  Het inloopspreekuur is 12 juni op Boom & Bosch van 19:00 tot 20:00 uur. U wordt verzocht zich van tevoren aan te melden bij de griffie@stichtsevecht.nl.

  Er dient rekening te worden gehouden met uitloop bespreking Kadernota op woensdag.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)