Commissie Bestuur en Financiën 26 juni 2019 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • In de Kadernota 2020 geeft het college financiële kaders aan voor de komende jaren.

  Doel bespreking: debat en voorbereiding behandeling in de gemeenteraad; mogelijkheid om moties/amendementen aan te kondigen.

  Bespreking in blokken:
  blok 1 Bestuur en Veiligheid
  Blok 2 Fysiek
  blok 3 Sociaal en Samenleving.

  Inloopspreekuur Kadernota 2020
  Omdat de Kadernota 2020 inhoudelijk een omvattend document is, verzorgt de ambtelijke organisatie op 12 juni een inloopspreekuur.
  Deze bijeenkomst stelt u in de gelegenheid om technische vragen te stellen over de Kadernota ter voorbereiding op de commissiebehandeling van 25 juni.
  Per beleidsprogramma (bestuur, veiligheid, fysiek, sociaal en samenleving) staat een aparte tafel klaar inclusief ambtelijke ondersteuning om uw vragen te beantwoorden
  Het inloopspreekuur is 12 juni op Boom & Bosch van 19:00 tot 20:00 uur. U wordt verzocht zich van tevoren aan te melden bij de griffie@stichtsevecht.nl.

  Er dient rekening te worden gehouden met uitloop bespreking Kadernota op woensdag.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De Meicirculaire 2019 geeft samen met de Kadernota 2020 inzicht in het te verwachten financiële meerjarenperspectief bij de Programmabegroting 2020.

  Dit is op 26-6-2019 als apart agendapunt aan de agenda toegevoegd.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)