Vergaderingen Commissie Bestuur en Financiën op 14 januari 2020

Hieronder staat een overzicht van vergaderingen die op deze dag zijn gepland.