VergaderingVergadering van Commissie Fysiek Domein
Datum: 12-06-2018 19:30 uur
Voorzitter: Jos van Nieuwenhoven
Griffier: Marijke de Jong; e-mail marijke.de.jong@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 42 73


Maarssenzaal
0
0
0
19:30 uur 1
19:30 uur 1
19:35 uur 0
19:50 uur 8
21:15 uur 7
22:00 uur 12
22:30 uur 4
22:45 uur 0
0
9