VergaderingVergadering van Commissie Fysiek Domein
Datum: 13-02-2018 19:30 uur
Voorzitter: Harry Noltes
Griffier: Marijke de Jong; e-mail marijke.de.jong@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 42 73


Maarssenzaal
0
0
0
19:30 1
19:30 1
19:35 5
19:45 1
19:55 34
21:00 1
21:30 1
21:40 2
22:30 0