VergaderingVergadering van Commissie Fysiek Domein
Datum: 15-05-2018 19:30 uur
Voorzitter: Jos van Nieuwenhoven
Griffier: Marijke de Jong; e-mail marijke.de.jong@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 42 73


Maarssenzaal
0
0
0
19.30 1
19.30 1
19.35 33
20.35 3
21.15 5
22.15 0
0
11
8
15
5
3
4