VergaderingVergadering van Commissie Fysiek Domein
Datum: 09-01-2018 19:30 uur
Voorzitter: Siem Scherpenzeel; plaatsvervangend voorzitter
Griffier: Marijke de Jong; e-mail marijke.de.jong@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 42 73


Maarssenzaal
0
0
0
19:30 1
19:30 1
19:35 5
20:05 7
20:45 8
22:15 5
22:45 0
2