Commissie Fysiek Domein 03 december 2019 20:05:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • Spreekrecht

   
  geen documenten
  Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot maandag 2 december 2019, 12:00 uur.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Technische vragen

   
  geen documenten
  De commissieleden kunnen tot de dag voorafgaand aan de vergadering tot 12:00 uur technische vragen rechtstreeks via e-mail stellen aan de vakambtenaren. Op elk raadsvoorstel staat een e-mailadres.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Aanvangstijden

   
  geen documenten
  De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Gebiedsplan Zuilense Vecht.

  Advies uitbrengen aan de raad
  8 documenten
  Deel A van het Gebiedsplan (de hoofdlijnen en leidende principes) zijn het gemeenschappelijk kader voor:
  a. de nadere uitwerking tot Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor de Stichtse Vechtse woningbouwlocatie en
  b. voor het Inrichtings Programma van Eisen voor het gezamenlijk (met de gemeente Utrecht) sportief park en lint.
  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Betreft:
  1. het van toepassing verklaring van de gemeentelijke coördinatieregeling op de voorbereiding en bekendmaking van de voor de herontwikkeling van de Hazeslinger benodigde besluiten.
  2. het stedenbouwkundig kader voor de herontwikkeling van een nieuwe Aldi met daarboven 13 appartementen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Sluiting.

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Ter kennisname

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Voor het perceel Merwedeweg 3, Breukelen is een nieuw vooroverlegplan ingediend. Het nieuwe plan betreft het realiseren van een multifunctioneel gebouw waarbinnen meerdere functies worden belegd.
  De locatie is bekend om zijn slooppand, gelegen vooraan op het bedrijventerrein Merwedeweg en de toegangswegen tot Breukelen. Er zijn in de afgelopen jaren meerdere plannen ingediend voor dit perceel.
  In 2017 heeft het college reeds richting gegeven aan een set met functies die in principe mogelijk worden geacht op deze locatie in afwijking van het huidige bestemmingsplan. Op basis van dit besluit is het voorliggende plan ontwikkeld.
  De ruimtelijke kaders ontbraken echter nog. Deze zijn nu uitgewerkt in de nota ‘Ruimtelijke kaders Merwedeweg 3’.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)