Commissie Fysiek Domein 13 maart 2019 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Betreft voorzetting van de behandeling van het burgerinitiatief van dinsdag 12 maart 2019.
  vergroten verkleinen laden...
 • De griffier heeft in de commissie van 5 februari 2019 de opdracht gekregen van de commissie een Raadsvoorstel te maken, waarbij het ging om te trechteren en tot een concreet voorstel te komen waarbij wordt ingegaan op het proces, de kosten en het tijdspad. Over dit voorstel heeft overleg plaatsgevonden met Portaal. De opvattingen van Portaal zijn opgenomen in het voorstel. Tijdens het overleg met de initiatiefnemers bleek dat zij niet willen reageren op het raadsvoorstel, maar met een alternatief voorstel komen.
  In een brief van 1-3-2019 bij het alternatieve raadsvoorstel "Eendracht maakt macht" is dat toegelicht. Het college moet nog reageren op deze beide stukken. Het is niet zeker of dat de komende week al afgerond kan worden.
  De verschillen tussen de beide voorstellen betreffen met name:
  - De rol van het college en de intiatiefnemers bij het visietraject.
  - Het wel of niet starten met een ontwikkelplan voor de locatie Kuijperstraat.

  Tijdens de behandeling in de commissie zal gevraagd worden hoe de opvatting is over het raadsvoorstel van de griffier en tot welke wijzigingen het op basis van het alternatieve plan zou moeten leiden. Het beraad in de commissie moet derhalve leiden tot 1 raadsvoorstel, met aankondiging door fracties van amendementen.
  Op 9 maart 2019 is een memo toegevoegd met een reactie van het college op het alternatief van de initiatiefnemers.
  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.
  Opstelling: er is een extra tafel t/o de voorzitter opgesteld voor vertegenwoordigers van het Burgerinitiatief en een vertegenwoordiger van Portaal.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)