Commissie Fysiek Domein 15 januari 2019 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • Spreekrecht

   
  geen documenten
  Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten. U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot maandag 14 januari 2019, 12:00 uur.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Technische vragen

   
  geen documenten
  De commissieleden kunnen tot de dag voorafgaand aan de vergadering tot 12:00 uur technische vragen rechtstreeks via e-mail stellen aan de vakambtenaren. Op elk raadsvoorstel staat een e-mailadres.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Aanvangstijden

   
  geen documenten
  De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Wijziging Verordening Winkeltijden Stichtse Vecht.

  Advies uitbrengen aan de raad
  16 documenten
  Betreft wijziging van artikel 5 en 6 van de Verordening Winkeltijden Stichtse Vecht 2013 en daarbij kiezen voor:
  A. de openingstijden op zon- en feestdagen vaststellen op 10.00 tot 18.00 uur voor de gehele gemeente of
  B. de openingstijden op zon- en feestdagen vaststellen op 10.00 tot 20.00 uur voor de gehele gemeente of
  C. de openingstijden op zon- en feestdagen vaststellen op 12.00 tot 20.00 uur voor de gehele gemeente.
  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Betreft een verzoek tot het verder uitwerken van de door het Burgerinitiatief opgestelde eerste visie over de Atlantische Buurt, zijnde het gebied omgrensd door de Europalaan, Kennedylaan, Dr. AriĆ«nslaan en Thorbeckelaan in Maarssen.
  Hierin voor de korte en de langere (2030) termijn doelstellingen en concrete interventies opnemen om te komen tot een samenhangende, toekomstbestendige aanpak van de sociale opgaven, de klimaatopgaven, bouwkundige opgaven en de woonopgaven in de buurt en aangeven hoe die interventies bijdragen aan de Atlantische buurt Maarssen en hoe die zich verhouden tot het gemeentelijk beleid op het vlak van in elk geval het sociaal domein, klimaat en wonen.
  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad

  Opstelling: er is een extra tafel t.o.v. de voorzitter opgesteld voor de indieners van de Burgerinitiatief.

  Het Burgerinitiatief wordt in twee instanties in de commissie besproken. De eerste avond bestaat uit de volgende onderdelen:
  1. Korte toelichting (max. 3 minuten) van de indieners van het Burgerinitiatief
  1a. Korte toelichting (max. 3 minuten) door Portaal
  2. Vragenronde van de commissieleden aan de indieners en aan Portaal
  3. Korte toelichting (max. 3 minuten) van de wethouder n.a.v. de reactie van het college.
  4. Vragenronde van de commissieleden aan de wethouder.
  5. Reactie van de indieners op de reactie van het college.
  6. Conclusies van de voorzitter over het vervolg.
  In een commissievergadering van februari 2019 vindt de meningsvorming plaats.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg).

  Advies uitbrengen aan de raad
  7 documenten
  Betreft het aanwijzen van de Wet voorkeursrecht gemeenten voor de locatie gelegen tussen de Zogwetering en de Machinekade in Maarssen. Met het vestigen van een Wvg op een kadastraal perceel heeft de gemeente het eerste recht tot koop van het perceel en daarmee behoudt de gemeente meer sturing op een actief grondbeleid.
  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Sluiting.

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Ter kennisname

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Betreft het realiseren van een nieuwe vrijstaande woning op het perceel tussen Straatweg 73 en 75 in Breukelen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Betreft een verzoek voor de omzetting van een agrarische bedrijfswoning naar regulier wonen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Betreft de kaders en uitgangspunten voor het opstellen van het bestemmingsplan, de organisatie en het proces.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • d.

  Ontwerp Kadernota 2020 OdrU.

  Ter kennisname
  2 documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • e.

  Concept Horecavisie.

  Ter kennisname
  3 documenten
  Met deze Horecavisie wordt de visie op de horeca van de voormalige gemeenten Breukelen, Loenen aan de Vecht en Maarssen geharmoniseerd.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)