Commissie Fysiek Domein 15 oktober 2019 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Gezien de verwachting van een mogelijke uitloop van agendapunten naar de overloopavond voor commissievergaderingen, morgen 16 oktober, en de afwezigheid van wethouder Van Dort op 16 oktober, zal de voorzitter bij het vaststellen van de agenda het voorstel doen om de volgorde van de agendapunten te wijzigen in:
  vergroten verkleinen laden...
 • Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot maandag 14 oktober 2019, 12:00 uur.
  vergroten verkleinen laden...
 • De commissieleden kunnen tot de dag voorafgaand aan de vergadering tot 12:00 uur technische vragen rechtstreeks via e-mail stellen aan de vakambtenaren. Op elk raadsvoorstel staat een e-mailadres.
  vergroten verkleinen laden...
 • De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Aan het begin van de vergadering is er voor inwoners gelegenheid om in te spreken over niet geagendeerde onderwerpen die onder het Fysieke Domein vallen. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. U kunt zich aanmelden voor dit spreekrecht tot maandag 14 oktober 2019, 12:00 uur door een e-mail te sturen naar griffie@stichtsevecht.nl, onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken.
  vergroten verkleinen laden...
 • Bij het opstellen van het verweer naar aanleiding van ingesteld beroep bij de Raad van State is een aantal omissies in het vastgestelde bestemmingsplan geconstateerd. Deze omissies moeten worden gerepareerd, bij voorkeur voordat het beroep bij de Raad van State wordt behandeld.
  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.
  vergroten verkleinen laden...
 • De toekomstvisie voor de Scheendijk is onderlegger voor de duurzame ontwikkeling van de Scheendijk. Hiermee wordt een duurzame verbetering beoogd van de leefbaarheid, bereikbaarheid, kwaliteit en de openbare ruimte en recreatieve voorzieningen op de Scheendijk. Belangrijk nevendoel is de economische impuls voor de watersportbedrijven die daar gevestigd zijn.
  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.
  vergroten verkleinen laden...
 • Aanschaffen van een mobiele box in de wijk, te gebruiken voor onder andere informatie- en klankbordgroepbijeenkomsten of spreekuren. Bewoners kunnen ook zelf gebruik maken van de box voor bijvoorbeeld een buurtfeest. De box is geschikt voor maximaal 15 mensen.
  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)