Commissie Fysiek Domein 17 september 2019 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • Spreekrecht

   
  geen documenten
  Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot maandag 16 september 2019, 12:00 uur.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Technische vragen

   
  geen documenten
  De commissieleden kunnen tot de dag voorafgaand aan de vergadering tot 12:00 uur technische vragen rechtstreeks via e-mail stellen aan de vakambtenaren. Op elk raadsvoorstel staat een e-mailadres.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Aanvangstijden

   
  geen documenten
  De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Aan het begin van de vergadering is er voor inwoners gelegenheid om in te spreken over niet geagendeerde onderwerpen die onder het Fysieke Domein vallen. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. U kunt zich aanmelden voor dit spreekrecht tot maandag 16 september 2019, 12:00 uur door een e-mail te sturen naar griffie@stichtsevecht.nl, onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Startnotitie Regionale Energie Strategie U16.

  Advies uitbrengen aan de raad
  5 documenten
  De startnotitie beschrijft de uitgangspunten en het proces om te komen tot de eerste Regionale Energiestrategie (RES 1.0) van de RES-regio U16. Deze regio bestaat uit 16 gemeenten en 4 waterschappen in de provincie Utrecht en de provincie Utrecht zelf.
  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Routekaart klimaatneutraal 2030.

  Advies uitbrengen aan de raad
  8 documenten
  De Routekaart maakt inzichtelijk wat de ambitie klimaatneutraal in 2030 voor de gemeente Stichtse Vecht betekent en schetst op hoofdlijnen de aanpak die de gemeente zal volgen om dit te bereiken. De Routekaart geeft richting en een planning aan.
  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Voor het realiseren van de woningbouwopgave in de regio en het bouwen van de juiste woningen op de juiste plek zijn grote investeringen in mobiliteitsmaatregelen noodzakelijk. Hiervoor is een adequate verstedelijkingsstrategie vereist om mobiliteitsknelpunten op te lossen en de kwaliteit in de regio verder uit te bouwen. Om deze besluiten zo goed mogelijk in samenhang te nemen wordt in de regio samengewerkt in het REP.
  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Sluiting.

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)