Commissie Fysiek Domein 19 februari 2019 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • -

  Spreekrecht

   
  geen documenten
  Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten. U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot maandag 18 februari 2019, 12:00 uur.
  Voor agendapunt 5, Bestemmingsplan P2 en P3 Bisonspoor is geen inspraak meer mogelijk. Dit heeft plaatsgevonden in de vergadering van de commissie Fysiek Domein van 4 december 2018.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Technische vragen

   
  geen documenten
  De commissieleden kunnen tot de dag voorafgaand aan de vergadering tot 12:00 uur technische vragen rechtstreeks via e-mail stellen aan de vakambtenaren. Op elk raadsvoorstel staat een e-mailadres.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Aanvangstijden

   
  geen documenten
  De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Recreatieschap Stichtse Groenlanden.

  Advies uitbrengen aan de raad
  5 documenten
  Betreft: de ontwerp uitgangspunten voor de programmabegroting 2020 van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden. Voor het opstellen van de programmabegroting 2020 worden de door de deelnemers vastgestelde uitgangspunten van de Kadernota 2019-2022 gehanteerd. Het financieel kader uit de kadernota voor deze budgetperiode is leidend. Zo wordt er geen verhoging van de deelnemersbijdrage gevraagd anders dan indexatie.
  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Plassenschap Loosdrecht.

  Advies uitbrengen aan de raad
  4 documenten
  Betreft: de kadernota 2020 van het Plassenschap Loosdrecht. Voor het opstellen van de programmabegroting 2020 worden de door de deelnemers vastgestelde uitgangspunten van de Kadernota 2020 gehanteerd. Het financieel kader uit de kadernota voor deze budgetperiode is leidend. Zo wordt er geen verhoging van de deelnemersbijdrage gevraagd anders dan indexatie.
  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Bestemmingsplan P2 & P3 Bisonspoor.

  Advies uitbrengen aan de raad
  20 documenten
  Betreft de herontwikkeling van parkeergarage P2 inclusief het servicestation aan de noordzijde van het MAR'CS gebouw en de parkeerplaats achter de Hema P3 in Bisonspoor.
  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.
  N.B.:
  1. Op 4 december 2018 zijn de insprekers aan het woord geweest en hebben de commissieleden vragen gesteld aan de insprekers. Tevens is de beeldvormingsfase afgerond.
  2. Op 8 januari 2019 heeft het vervolg van de commissiebehandeling plaatsgevonden, de fase van oordeelsvorming. Deze fase is op 8 januari 2019 nog niet afgerond.
  3. Op 19 februari 2019 vindt het vervolg van de oordeelsvorming plaats en gaat het met name over het parkeren, verkeer, de infrastructuur, advies van de huisadvocaat en eventueel nieuw toegevoegde stukken.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Motie van de PVV waarin zij het college verzoeken om onmiddellijk te stoppen met het plan om statushouders met voorrang te huisvesten in het nieuwbouwproject in Zwanenkamp-Noord.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Sluiting.

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Ter kennisname

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • a.

  Ontwerpbestemmingsplan De Kwekerij.

  Ter kennisname
  7 documenten
  Betreft het wijzigen van de bestemming van het hoofdgebouw van één naar twee woningen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)